4- Allah’ın izin verdikleri şefaat edebilir.

Şefaat Haktır. 4. Delil: Sebe suresi 23. Ayet

A- Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz 4. Kur’an delili, Sebe suresinin 23. ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur:  أَستعيذ بالله ، ُ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه  O’nun yani Allah’ın katında şefaat fayda vermez ْ إِلاَّ لِمَن ancak o kimse müstesna ki ُ أَذِنَ لَه  Allah ona izin verdi.

Manaya bir daha dikkat kesilelim: Allah’ın izin verdiği kimse müstesna, O’nun huzurunda şefaat fayda vermez. (Sebe 23) Şimdi, bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım.

B- Tabi ki seni dinliyorum. Aynı manayı zikreden ayetleri peşpeşe anlattıkça konu daha da pekişiyor ve bundan çok zevk alıyorum.

A- Kur’an da şefaatle ilgili o kadar çok ayet var ki. Şimdi tahlilimize dönelim. Ayeti kerimenin başında  ُ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه  O’nun yani Allah’ın katında şefaat fayda vermez buyrulmuş, daha sonra ْ إِلاَّ لِمَن  o kimse müstesna denilerek, şefaatin fayda vermeyeceği hükmünden bir kısım insanlar müstesna kılınmıştır.  “Allah’ın kendisine izin verdiği müstesna” ayeti iki manaya gelebilir. 1. Mana şudur: Şefaati ancak kendisine izin verilenler edebilir. Bu durumda ayetin manası şöyle olur:

“O’nun katında, kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.” Bu ihtimale göre, putlardan şefaat uman müşriklere bir reddiye vardır ve onlara şöyle denilmek istenmiştir: Şefaati ancak Allah’ın izin verdikleri yapabilir. Allah ise putlara ve taptığınız diğer batıl mabutlara şefaat izni vermemiştir. Dolayısıyla onlardan şefaat beklemeniz beyhudedir.

B- Peki 2. Mana nedir?

A- 2. Manaya göre ise, kendisine izin verilen, şefaat eden değil; şefaat edilendir. Bu durumda mana şöyle olur: O’nun katında, kendisine izin verdiği kimselerden başkasına şefaat fayda vermez.” Demek, şefaatten faydalanmak da Allah’ın iznine bağlıdır.

Şimdi iki farklı manayı yan yana görüp farkı daha iyi kavrayalım.

1. Mana: “Kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.”

2. Mana: ” Kendisine izin verdiği kimselerden başkasına şefaat fayda vermez.”

B- Demek, Allah’ın izni olmadan kimse şefaat edemez ve kimseye de şefaat fayda vermez.

A- Aynen dediğiniz gibi. Şefaat etme hakkı da şefaate nail olma da ancak Allah’ın izniyledir. Rabbimizin izni olmadan kimse şefaat edemez ve kimseye şefaat fayda vermez. O halde şimdi ayete dayanarak soralım: Kimin şefaati fayda verebilir?

B- Allah’ın izni verdiği kişinin…

A- Peki kime fayda verebilir?

B- Allah’ın izin verdiğine.

A- Bak, ayetin açık beyanıyla: Allah’ın izin verdikleri şefaat edebilecek ve yine izin verilenler bu şefaatten faydalanacaktır.

B- Yani Ayeti kerimede, iki manayı da esas aldığımızda, Allah’ın izin verdiği kimselerin şefaatinin fayda vereceği ve yine kendisi için izin verilenlerin bu şefaatten faydalanacağı açıkça beyan edilmiştir. Demek şefaat etmek de şefaatten faydalanmak da haktır ve bunlar Allah’ın iznine bağlıdır.

A-  Doğru anlamışsın aynen öyle.

B- Peki Şimdi şefaati inkâr edenler bu ayete ne diyecekler?

A- Evet onlara soralım. Ey Şefaatin hak olduğunu kabul etmeyenler. Sizler bu ayet-i kerime hakkında ne diyorsunuz? Ayet apaçık bir şekilde, şefaati Allah’ın iznine bağlarken, sizler nasıl oluyor da bu ayete gözlerinizi kapıyorsunuz?… Şefaat hak olmasaydı, “Allah’ın izin verdiği kimseler müstesna” denilerek istisna yapılır mıydı?

B- Evet bu ayetten, bir kısım kulların Allah’ın izniyle şefaat edebileceğini ve yine bir kısmın şefaate nail olabileceğini anlamak için allame olmaya gerek yok sanırım.

A- Azıcık aklı olan, bu ayetten şefaatin hak olduğunu ve Allah’ın izniyle gerçekleşeceğini anlamaz mı? Bilmiyorum, aklınız mı yok… Kalbiniz mi ölmüş… İnsafınız mı çürümüş… Yoksa bu dini bozmaya mı çalışıyorsunuz… Ben size ne diyeyim, size nasihat tesir eder mi ki… Lakin Allah’tan ümit kesilmez. Ben yine de sizler için Rabbimden hidayet diliyorum, rabbim sizlere bu yolu kolaylaştırsın.

B- Aminnn.

A- Sevgili kardeşim, şefaatin hak olduğuna dair 4. delilimizi bu hatimeyle sonlandıralım ve şimdi Kur’an’dan 5. delilimize geçelim.

(Visited 785 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.