El- Mümit

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı […]

Hastalara Deva / Üçüncü Reçete

İnsan bu dünyaya niçin gelmiştir? Sadece keyif almak ve lezzet içinde […]

Hastalara Deva / İkinci Reçete

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?” (Ankebût […]

Hastalara Deva / Birinci Reçete

Ey kendini dertlerin içinde çaresiz gören hasta! Dert gibi görülen hastalıklar […]

El- Muid

Muîd bir şeyin iade edilmesi, tekrar edilmesi manasındadır. El- Muid; Ölümden […]

El- Mübdi

Hiçbir şey yoktu, zaman… yoktu, mekân… yoktu, madde… yoktu,  Yalnız o […]

El- Muhsi

El- Muhsi, kâinatta ne varsa gizli aşikâr hepsinin sayısını ve her […]

El-Hamîd

EL-HAMÎD: Her yönden methe ve senaya layık olan, övülen ve öven […]

10. Kuran bize yeter diyerek Resule muhalefet edenlerin akıbeti

Her meseleye sadece Kur’an’da çözüm arayanlar, hadise, sünnete dönüp bakmadığı gibi […]

9. Hadisleri inkar edenler hangi şeriata uyacaktır

“Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.”diyenler Kur’an’a uyduklarını iddia etmektedirler. Peki, […]

8. Sünnet düşmanlarının gerçek yüzünü gösteren bir ayet.

Sözde Kuran bize yeter diyerek Resülünün sünnetini kabul etmeyen ve bu […]

7. Sünneti inkar edenler peygamberi nasıl örnek alacaktır?

Kur’an bize yeter diyerek hadisi ve sünneti inkâr edenler şunu bilmelidir […]

6. Peygamber (S.a.v.) Kur’an’ı açıklayamaz diyenler

Sünneti devre dışı bırakarak Kur`an-ı Kerim ile amel etmek mümkün müdür? […]

El Veliyy

Allah Veliyydir.  Bir kimseye sevgi ve yardım hisleriyle yaklaşıp onu hiç […]

5. Resulün hükümleri nelerdir?

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. Biz de […]

4. Resule itaat etmeyenler

Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Sünnetine ittibâyı, O’nun emir ve yasaklarına itaat […]

Eş- Şafi

Allah Şafi’dir. Kullarının maddi ve manevi hastalıklarına şifa verendir. Hasta olan […]

3. Resulullah’ın (s.a.v) haram kıldığını haram kılmayanlar

Peygambersiz bir din inşa etmeye çalışan Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. […]

2. Allah’ı seven resulüne tâbi olmalı

Hadis inkârcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar. Sünnet düşmanlığını […]

1. Seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar.

Hadis İnkârcılığı, Sünnet düşmanlığı, Müslümanları tehdit eden sinsi bir yapılanma, sloganları […]

İskeletin tesadüfen bu şekli alma ihtimali

Yine elimize bir zar alıp attığımızda o zarın 4 gelme ihtimali […]

Kulak kemiklerinin tesadüfen dizilme ihtimali

Art arda altı kez atılan bir zarın ilk önce 1, sonra […]

Vücuda giren hücreler yollarını nasıl buluyor?

Biz İzmir’den Kars’a gideceğiz. İzmir’den kalktık, ‘A kazasına’ geldik. Önümüze çıkan […]

Çiçekler nasıl haberleşiyor?

Bir tohuma baksak göreceğiz ki, bir tohum hem çiçeği ile hem […]

Atmosferin vazifesi

Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife […]

İnsan büyüdükçe küçülmeyen elbisesi

İnsanın bir yaşındaki elbisesi, beş yaşında; beş yaşındaki elbisesi, on yaşında […]

Organlarımızı atomlar mı yaptı?

İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için […]

Hücredeki muhteşem kütüphane

Her bir hücrede binlerce DNA molekülleri vardır. Göz renginden tutun parmak […]

Bir kitap katipsiz olamaz

Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kâğıdın üze­rine döksek, […]

Yaratılış harikası yunuslar!

Hayvanlar âleminin en zeki canlılarından birisi olan ve insanoğluna en çok […]

Anne hücresindeki mucizevi faaliyet

İnsanda 60.000 biyolojik istidat (kabili­yet) vardır. Başka bir ifadeyle insanı 60.000 […]

Hücre zarındaki hikmetli faaliyet

Bitkilerin mineral maddeleri seçerek aldıkları pek çok deneyle ispat edilmiştir. Bitki­nin […]

Yutma işlemindeki mucizevi faaliyet

İnsanın en basit zannedilen fiillerinden biri de yutma iş­lemidir. İsterseniz gelin […]

Bal arılarının derecelerimi var?

Peteklerdeki yavru bal arılarının dünyaya gelebilmesi için kovandaki sıcaklığın 35 derece […]

Bal arılarının muhteşem icraatı

Bal arısı durmadan, dinlenmeden çalışır. Günde 20.000 çiçeği ziyaret eder. Ömründe […]

Örümceğin terbiyesi

Bir apartmanın en üst katından aşağıya ipler ile inen ko­mandoları gördüğümüzde […]

Ağaçların köklerindeki akıl almaz faaliyet

Bir apartmanın 6. katına iki yüz litre su çıkartmak isteyen bir […]

Yeryüzü sofrasını kim kurdu?

Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. […]

Sivrisinek mucizesi

Sivrisinek son derece hassas ısı algılayıcıları ile donatılmıştır. Binde birlik (1/1000) […]

Mantar ve ağaç arasındaki ilginç yardımlaşma

Kökün iki tane vazifesi vardır. Birisi, ağacı ayakta tutmaktır. Diğeri ise, […]

Sebep netice arasındaki uyumsuzluk

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: […]

Altın yağmur kuşunun akıl almaz göçü

200 gram ağırlığındaki Altın yağmur kuşu her yıl Alaska’­dan Hawai’ye 4000 […]

Bulutlar insanların yardımına nasıl koşuyor?

Bulutlar yağmurları ile yeryüzü ahalisinin yardımına koşarlar ve onları sularlar. Bu […]

Deniz yılanlarının akıl almaz göçü

Sevk-i İlahî delilinin misalleri saymakla bitmez. Bizler son olarak, çok ilginç […]

Somon balıklarının akılalmaz göçü

Somon balıkları; yaratılış gerçeğini gözler önüne seren harika canlılardır. Tatlı sularda […]

Yarasa ve leylekler yönlerini nasıl buluyorlar?

Bir mağaradan bir yarasa alınmış ve ışık geçirmez bir kafese konularak […]

Deniz kırlangıcının muhteşem göçü

Göç mevsimi geldiğinde kuşların başka memleketlere göçtüklerini görürüz. Vızvız, bıldırcın, sığırcık […]

Vücuda giren zerrelere bu seyahati kim yaptırıyor?

İnsanı hayalen bir şehir kadar büyütseniz, herhâlde damarları bir yol kadar […]

Atomun yapısındaki muhteşem intizam

Hava, su, dağlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, oturduğumuz koltuk; kısacası en küçüğünden […]

Hayat için lazım olanlar…

Acaba her şeyiyle güzel ve sevimli olan bu hayatın devamı için […]

Yağmurun sahibi kimdir?

Her vakit gözümüz önünde bulutlardan yağan yağmurları temaşa ederiz. Acaba hiç […]

Allah’ı kabul etmeyen, atomlar adedince ilahları kabul edecektir.

Mesela, yine kalem ile bir kâğıda bir harf çizdiğimizi düşünelim. Bu […]

Işık güneşi gösterdiği gibi

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, […]

Kim bu yüzlerin yaratıcısı

Dilerseniz şimdilik diğer lügatları bir kenara bırakarak, sadece insan lügatına bakalım […]

Kar tanelerinin birbirine benzememesi

Kar taneleri de bir lügattır. Bu lügatın kelimeleri olan kar tanelerinin […]

Hiçbir sinek birbirinin aynısı değildir

Bir baharda yaratılan sineklerin sayısı, Hz. Âdem(a.s.)’den kıyamete kadar yaratılacak olan […]

Hiçbir yüzün birbirine benzememesi

Her bir insanı bir kelimeye benzettiğimizde, şu anda bu lügatın yedi […]

Devenin yaratılışı

Dilerseniz şimdi deveye bakarak en uygun tercihlerin nasıl yapıldığını görelim: Devenin […]

Zürafanın yaratılışındaki mükemmellik!

Karada yaşayan canlıların en uzun boylusu olan bir canlıdan bahsedeceğiz. Uzun […]

Bakıp göremediklerimiz!

Ülfet hastalığı Eğer elma ağacından armut çıksaydı, hayretimizden ne yapacağımızı şaşırırdık. […]

Muhteşem avcı! “SÜMSÜK KUŞU”

Her yılın mayısında, sardalya sürüleri yüzünden Güney Afrika sahillerine onbinlerce köpek […]

Kutup ayısı bu kürke nasıl sahip oldu?

Tüm canlılar bulunduğu ortamda yaşamlarını sürdürecek vücut yapısına sahiptirler. Ormanda yaşayan […]

Hava tahmini yapan bitki!

Bizler gökyüzüne bakıp hava tahmininde bulunabiliriz. Peki, bir tohumun toprağın altında […]

Tohum Mucizesi

Tohumların toprağı yarıp çıkmaları hepimiz için sıradan bir hadisedir. Ama aslında […]

Akılları hayrete düşüren akılsız avcı !

Avlanmak, akıl, irade, kuvvet, hız gibi birçok sıfatı gerektiren ve uzmanlık […]

Kovan Temizliğindeki Muhteşem Detay

Bir kovanda sayıları 10.000 ile 80.000 arasında değişen arı yaşar. Bir […]

Kusursuz Altıgenler

Şimdi sizinle basit bir geometrik uygulama yapacağız. Elimize bir kalem ve […]

Petekler neden altıgendir?

Arıların peteklerini neden altıgenlerden yaptığını merak ettiniz mi? Neden beşgen, dörtgen, […]

Güneş insana sesleniyor

Rabbimiz, sonsuz hikmeti ile âlemdeki her bir varlığı derin manalar içeren […]

Neden Ebedi Cehennem? # 5- Kafir, varlıkları manasızlıkla itham eder

Küfür insanı sonsuz bir azaba mahkûm eden büyük bir zulümdür. Peki, […]

Arılar hesap uzmanı mıdır?

Arıların inşa ettikleri petekler o kadar düzgün ve kusursuzdur ki, küçücük […]

Yalı Çapkını iş başında

Bir canlının suya dalabilmesini sağlayan en temel faktör, vücudunun sudan ağır […]

Denizlerin altındaki temizlikçiler

Sizce bu küçük balıklar bu büyük balığın ağzında ne yapıyor? Sizce […]

Neden Ebedi Cehennem? # 4- Kafir, Allah’ın isimlerini inkar eder

Neden Ebedi Cehennem? # 4- Kafirin, Allah’ın isimlerini inkar edip ve […]

Kamuflaj Mucizesi

Doğa şartlarında kamufle olmak için, bulundukları zemine uygun kamuflaj giyen ve […]

Neden Ebedi Cehennem? # 3- Kafir varlıkların ibadet ve tesbihlerini inkar eder.

cinayeti, Mahlûkatın ibadetini ve tesbihini inkâr etmesidir. Kâfirin küfrü sebebiyle cehennemde […]

Şefaat #15 Şefaat Hakkındaki Sorulara Cevaplar Soru:5

Şefaat Haktır. 15. Bölüm: 5. Soru-Cevap B- Onlar diyorlar ki: Şuara […]

Şefaat #14 Şefaat Hakkındaki Sorulara Cevaplar Soru:4

B- Şefaati inkâr edenler: Bakara suresi 48. ayette: “Öyle bir günden […]

Neden Ebedi Cehennem? # 2- Kafir, varlıkları kıymetsiz görerek tahkir eder.

Mahlûkatın kıymetini düşürmesi ve onları kıymetsizlikle itham etmesi Allah’ın sonsuz rahmeti […]

Şefaat #13 Şefaat Hakkındaki Sorulara Cevaplar Soru:3

Şefaat Haktır. 13. Bölüm: 3. Soru-Cevap B- Şefaati inkâr edenler diyorlar […]

Şefaat #12 Şefaat Hakkındaki Sorulara Cevaplar Soru:2

Şefaat Haktır. 12. Bölüm: 2. Soru-Cevap B- Şefaati inkâr edenler diyorlar […]

Şefaat #11 Şefaat Hakkındaki Sorulara Cevaplar Soru:1

A- Sevgili kardeşim, dersimizin bu bölümüne kadar şefaati, Kur’an’dan 9 ayetle […]

Bu çiçek konuşuyor

Allah insanı akıl ve şuur sahibi olarak yaratmış ve varlıkları da […]

Neden Ebedi Cehennem? # 1- Kafir varlıkların şehadetini inkar eder.

Kâfir neden cehennemde ebedi olarak kalacak? Allah’ın sonsuz rahmeti kâfirin ebedi […]

10- Şefaat hakkındaki hadis-i şerifler

Şefaat Haktır. 10. Bölüm: Şefaat hakkındaki hadis-i şerifler A- Eserimizin bu […]

Güneş sistemindeki denge

Âlemdeki hassas denge ve düzeni en açık biçimde gözlemlediğimiz alanlardan biri […]

El- Metin

EL Metin: Kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah Metindir. Gücü her […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

El-Vekil

El Vekil ismi şerifi; yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine […]

9- Şefaat hakkında diğer Kur’an ayetleri

Şefaat Haktır. 9. Delil: Şefaati Kur’an emretmektedir A- Sohbetimizin bu 9. […]

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun […]

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte […]

8- Hakka şahitlik edenler şefaat edecektir.

A- Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz 8. Kur’an delili, Zuhruf suresinin […]

Deizm-10. Peygamberliğin delilleri karşısında deistler neden suskundur?

Deizm hakkındaki bu 10. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu […]

Deizm-9. Deistlerin ahireti inkar etmesi mümkün müdür?

Deizm hakkındaki bu 9. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu […]

7- Melekler bir kısım insanlara şefaat edecektir.

Şefaat Haktır. 7. Delil: Enbiya suresi 28. Ayet A- Şefaatin hak […]

Deizm 8. Deizme göre insan cevapsız sorularla başbaşa bırakılmıştır.

Deizm hakkındaki bu 8. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu […]

Deizm-7. Deizme göre yaratıcı kendini tanıtmak istemiyor

Deizm hakkındaki bu 7. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu […]