Allah’ın İsimleri56 Video

Allah (c.c.)

Allah ismi şerifi ve bu ismin özellikleri Bu kâinatın sahibi ve bu […]

El- Basir

El- Basir: Her şeyi gören demektir. Evet, Allah Basir’dir. Her şeyi […]

El- Mümin

El-Mü’min Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin […]

El-Hafîz

Hafîz, koruyan ve muhafaza eden demektir. Cenab-ı Hak, El-Hafîz’dir. Bütün mahlukatını […]

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]

El- Bais

Kışın ölen ağaçların bahar mevsiminde diriltilmesini ve Cennet hurileri tarzında süslendirilmesini […]

El- Hakem

El-Hakem: Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin […]

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]

El-Mukit

El-Mukit, rızıkları yaratan ve bedenlere ulaştıran demektir. El-Mukit ismi, er-Rezzak ismi […]

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte […]

El- Adl

El-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi […]

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]

El- Hasib

El-Hasib ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, kâfi gelen; ikinci […]

El- Alim

El-Alim, bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün […]

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun […]

El- Habir

El-Habir: Her şeyin iç yüzünü bilen, gizli taraflarından haberdar olan ve […]

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]

El- Celil

El-Celil, El-Kebir ve El-Azim isimleri büyüklük ve yüceliği ifade eden isimlerdir. […]

El- Kabıd

El-Kâbıd; kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. […]

El-Vekil

El Vekil ismi şerifi; yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine […]

Es-Selam

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan […]

El- Halim

Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak […]

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]

El- Kerîm

Kerim, cömert manasındadır.  Cenab-ı Hak, Kerim’dir. İyilik ve ikramı sonsuz, lütuf […]

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

Yaratılışın gayesi nedir?

Hiçbir şey yoktu yalnız o vardı ezel ve ebed sultanı olan […]

El- Azim

El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allah-u Teâlâ Azim’dir. Hem […]

El- Halık

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en […]