Allah’ın İsimleri56 Video

Yaratılışın gayesi nedir?

Hiçbir şey yoktu yalnız o vardı ezel ve ebed sultanı olan […]

Allah (c.c.)

Allah ismi şerifi ve bu ismin özellikleri Bu kâinatın sahibi ve bu […]

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

El- Melik

El-Melik Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın […]

Es-Selam

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan […]

El- Kuddüs

El-Kuddüs Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan […]

El- Kahhar

Kahhar ismi bu manalarıyla; Allah’a isyan eden Ad kavmi, Semud kavmi, […]

El- Mümin

El-Mü’min Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin […]

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]

El- Halık

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en […]

El-Gafur

El-Gafur: Çok mağfiret eden, günahları çokça örten ve kusurları çokça bağışlayan […]

Eş- Şekûr

Şekûr: Az amele, çok ücret veren; az ibadete, sonsuz ihsanlarda bulunan […]

Er- Rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören […]

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]

El- Halim

Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak […]

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]

El- Azim

El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allah-u Teâlâ Azim’dir. Hem […]

El- Muiz

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz’dir. İzzeti […]

El-Vasi

El- Vâsi, geniş manasına gelmektedir. Cenab-ı Hakk’ın Vâsi oluşu, isim ve […]

El-Vedûd

El-Vedud ism-i şerifi, seven ve sevilen manasındadır. Bu iki manasıyla, Allah-u […]

El- Basir

El- Basir: Her şeyi gören demektir. Evet, Allah Basir’dir. Her şeyi […]

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]

El- Celil

El-Celil, El-Kebir ve El-Azim isimleri büyüklük ve yüceliği ifade eden isimlerdir. […]

El- Kabıd

El-Kâbıd; kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. […]

El-Vekil

El Vekil ismi şerifi; yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine […]

El- Kerîm

Kerim, cömert manasındadır.  Cenab-ı Hak, Kerim’dir. İyilik ve ikramı sonsuz, lütuf […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

El-Mecîd

El-Mecid ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, cömert ve ihsanı […]