Kuran’ın Gaybi Haberleri11 Video

Rum’un zaferi

Bir beşerin hem de okuma – yazma bilmeyen bir beşerin gaybdan […]

Haman isminin eski mısır yazıtlarında geçmesi

Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka İlah […]

Firavun’un Boğulması

“Hani bir zaman sizin için denizi yarmıştık. Sizi kurtarıp, Firavun’u ve […]

Firavuna gelen musibetler

“Andolsun ki biz, Firavun ve çevresini belki öğüt alıp düşünürler diye […]

Nuh Tufanı

“Andolsun ki Nuhu kavmine gönderdik te, onların arasında bin seneden elli […]

İrem Şehri

Hiçbir kitap okumamış ve hiç bir harf yazmamış bir insan, tarihin […]

Mekke’nin Fethi

Fetih suresinin 27 ve 28. ayetlerinde şöyle buyrulmuş: “Allah dilerse siz […]

Sebe halkı ve arim seli

“Andolsun, Sebe’ (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. (Evleri) Sağdan […]

Ebu Leheb’in küfür üzere ölmesi

“Ebu Leheb’in elleri kurusun, kurudu da… Ne malı ne de kazandığı […]

Peygamberimizin (S.a.v.) Allah tarafından korunacağı

Peygamber Efendimiz (S.a.v.)’in Allah tarafından korunacağı Maide suresi 67. ayette şöyle […]

Kur’an’ın muhafaza edilmesi

Kur’an’ın bir tek harfini bile kimse değiştiremeyecektir. “Muhakkak ki Kur’an’ı biz […]