Kur’an’ın Mucizeleri10 Video

600 sayfalık bir kitap ezberlenebilir mi?

Sizce 600 sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün […]

Kur’an hiç bir beşer sözüne benzemez.

Kur’an’ın benzeri bir kitap yazmak ve taklidini yapmak için iki ciddi […]

Kur’an’ın usandırmaması

Çok sevdiğiniz bir kitabı kaç defa okuyabilirsiniz? 3 defa mı? 5 […]

Ediplerin şehadeti

Eğer bir hastalığa yakalansaydınız, tedavi için kime gider ve kimin sözüne […]

Alemde yaptığı eşsiz inkılâp

Büyük bir hükümdar düşünün, acaba sigara gibi küçük bir alışkanlığı, büyük […]

Asrımızın filozoflarının tasdikiyle, Kuran Allah’ın kelamıdır

Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu tasdik […]

Kur’an’ın meyveleri olan evliyalar ve asfiyalar ve ilimler

Kur’an’ı bir ağaca benzetirsek, o ağacın dalları; asırları, o dallardaki meyveler […]

Kur’an’ın meydan okumasına karşı acziyet

Kur’an’ın nazil olduğu dönemde Araplar belagatın yani söz söyleme sanatının zirvesinde […]

Kur’an’da hata ve tezatların olmaması

Kur’an bir lisan mucizesidir. Onda söze ve üsluba ait bütün güzellikleri, […]

Kur’an ile hadis üslubunun benzememesi

Kur’an üslubu ile hadis üslubunun birbirinden uzak olması ispat eder ki, […]