1- Semavat hayat sahibi mahluklarla doludur.

Dünyamız’ın bu kadar küçüklüğü ile beraber, bu kadar çok hayat sahibine […]

2- Kâinat kitabı okunmak için yazılmıştır.

Bir kitap niçin yazılır? Elbette okunması için. Peki, bir resim niçin […]

3- Hayatın mahiyeti ve meleklerin varlığı

Hayatın mahiyeti ve kıymeti, semavatın meleklerden ve ruhanilerden boş kalamayacağına bir […]

4- Tüm dinlerin ve ihtisas ehlinin melekleri kabulü

Sabit bir kaidedir ki: “Bir fende veya sanatta, münakaşaya sebep olan […]

5- İspata karşı, inkârın kıymeti yoktur

İspata karşı inkârın kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Mesela Ramazan’ın […]

6- Bir meleğin varlığı nevin varlığına işaret eder

Meleklerin varlığı o tür meselelerdendir ki, bir tek ferdin vücudu ispat […]

7- Allah’ın varlığını ispat eden bütün deliller..

Allah’ın varlığını ispat eden bütün deliller aynı zamanda meleklerin varlığını da […]

8- Melekler, tesbih eden varlıkların temsilcileridir.

Her kim nefsini bir kenara bırakarak dikkat ile şu âleme baksa, […]

9- Görmemek, olmamaya delil değildir.

Meleklerin varlığını inkâr edenlerin söyledikleri tek söz: “Melekleri görmüyoruz, görmediğimiz şeye […]

10- Efendimizin risaleti meleklerin varlığını ispat …

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda […]

11-Kur’an’ın hakkaniyeti meleklerin varlığını da ispat

Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün deliller aynı zamanda […]

Melekler neden yaratıldı ve görevleri?

Melekler neden yaratılmıştır? Melekler nurdan yaratılmış nurani varlıklardır. Cenab-ı Hak, melekleri […]

Başlıca büyük melekler ve görevleri

Meleklerin sayısını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin sayıları […]

Her ruhu bizzat Hz. Azrail (a.s) mi kabzediyor?

Her ruhu bizzat Hz. Azrail’in kendisi mi kabzediyor, yoksa yardımcıları mı […]

Melekler vazifelerinde hakiki tesire sahip midirler?

Melekler dâhil hiçbir sebep ve vasıtanın hakiki tesiri yoktur. Kuvvet ve […]