Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

Ruh verme delili

Hayat verme gibi, ruhlandırma hakikati de Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Zira […]

Sebep – Netice delili

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: […]

Organlarımız nasıl oluştu?

İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için […]

Bütün bilinmeden parça yaratılamaz

Yaratılan varlıkların planları çok önceden yapılmış ve her bir mahlûk o […]

İlim Maluma Tabidir

Kader meselesinin anlaşılabilmesi için, iki noktanın çok iyi anlaşılması gerektiğini daha […]

İnsan kaderin mahkûmu mudur?

İnsan şu dünya misafirhanesine bir imtihan için gönderilmiştir. Yaptıklarına göre ya […]

Namaz hakkında ayet-i kerimeler

“Her nefis kendi kazandığından dolayı rehindir. Ancak amel defterleri sağından verilenler […]

3- Çirkin manzaraları hayal ettirme

Haram ve çirkin manzaraları hayal ettirme suretinde gelen vesvese Manalar kalpten […]

5- Şeytanın kendi sözlerini kalbin sözü zannettirmesi

Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb şüpheyi kabul etmezse, şüpheden […]

Tesadüf kabul edilemez

Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım. Maymun daktilonun tuşlarına rastgele dokunsun, böyle […]

Cehennem ateşi nasıl bir ateştir?

Şimdi de bir başka ayet-i kerimeye dikkat kesilelim: “O her şeyi […]

Cehennem hakkında Hadis-i Şerifler

Ey nefsim, işte bazı Kur’an ayetlerini dinledin. Cehennemi işittin. Şimdi aklın […]

Göklerle yerin birbirinden ayrılması

“Evrenin nasıl meydana geldiği?” konusu bilim adamları tarafından her zaman en […]

Denizlerin birbirine karışmaması

“İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine […]

Bir çiğnemlik et parçası

Mü’minun suresi 14. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Sonra o damlacığı, asılıp […]

1- Allah’a ve Resulüne savaş açanlar

Allah’a ve resulüne savaş açtılar… Allah onlara lanet etmiştir… Rızıklarındaki bereket […]

3- Bir mezhebe tabi olmayı emreden ayetler-1

A- Ya sen bu sözleri bırak, bana Kur’an’dan haber ver. Kur’an’da […]

4-) Kabir hayatı hakkında ayet-3

B- Mümin suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde şöyle buyrulmuştur: “Allah […]

3- Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında yabancı filozofların sözleri

Hem “Kemal odur ki, dost değil, düşman onu takdir etsin.” İşte […]

4- İnanç ve adetleri değiştirmesindeki muhteşem icraat

Küçük bir topluluk düşünün… Bu topluluk son derece inatçı ve âdetlerine […]

14- Büyük bir devleti kısa zamanda teşekkül ettirmesi

Bu delilin odak noktası, Hz. Muhammed (s.a.v)’in kurmuş olduğu devlettir. Şimdi […]

El-Hafîz

Hafîz, koruyan ve muhafaza eden demektir. Cenab-ı Hak, El-Hafîz’dir. Bütün mahlukatını […]

El-Mucib

El-Mucib, dualara cevap veren, demektir. Cenab-ı Hak, Mucib’tir. Her sesi işitir […]

Ay’ın yarılması mucizesi

Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden birçok mucizeye şahit […]

Mucize sıvı kan

İnsan vücudunun yaklaşık olarak on üçte biri (1/13) kandır. Yetişkin 70 […]

Alyuvar hücresi

İnsan vücudunda yaklaşık 25 trilyon Alyuvar hücresi bulunmaktadır. Bu hücreler kanımızla […]

Deizm-2- Bir insan niçin Deist olur?

Bir insan niçin deist olur? Niçin peygamberleri ve kitapları inkâr eder? […]

Deizm-3- Deizme göre alem niçin yaratıldı?

Deizm hakkındaki bu 3. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu […]

Deizm-4- Deizme göre yaratıcı hikmet sahibi midir?

Deizm hakkındaki bu 4. dersimizde, yine bir deistle konuşacak ve onu […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

El- Metin

EL Metin: Kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah Metindir. Gücü her […]

Güneş sistemindeki denge

Âlemdeki hassas denge ve düzeni en açık biçimde gözlemlediğimiz alanlardan biri […]

Kusursuz Altıgenler

Şimdi sizinle basit bir geometrik uygulama yapacağız. Elimize bir kalem ve […]

Akılları hayrete düşüren akılsız avcı !

Avlanmak, akıl, irade, kuvvet, hız gibi birçok sıfatı gerektiren ve uzmanlık […]

Tohum Mucizesi

Tohumların toprağı yarıp çıkmaları hepimiz için sıradan bir hadisedir. Ama aslında […]

Bakıp göremediklerimiz!

Ülfet hastalığı Eğer elma ağacından armut çıksaydı, hayretimizden ne yapacağımızı şaşırırdık. […]