Seçme Videolar39 Video

Göklerle yerin birbirinden ayrılması

“Evrenin nasıl meydana geldiği?” konusu bilim adamları tarafından her zaman en […]

Hızlı ve güvenli

Saatte 300 km hızla giden bir arabayı veya 3000 km hızla […]

Deizm-2- Bir insan niçin Deist olur?

Bir insan niçin deist olur? Niçin peygamberleri ve kitapları inkâr eder? […]

Azalar delili

İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için […]

4-) Kabir hayatı hakkında ayet-3

B- Mümin suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde şöyle buyrulmuştur: “Allah […]

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

3- Çirkin manzaraları hayal ettirme

Haram ve çirkin manzaraları hayal ettirme suretinde gelen vesvese Manalar kalpten […]

3- Bir mezhebe tabi olmayı emreden ayetler-1

A- Ya sen bu sözleri bırak, bana Kur’an’dan haber ver. Kur’an’da […]

Cehennem ateşi nasıl bir ateştir?

Şimdi de bir başka ayet-i kerimeye dikkat kesilelim: “O her şeyi […]

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun […]

5- Şeytanın kendi sözlerini kalbin sözü zannettirmesi

Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb şüpheyi kabul etmezse, şüpheden […]

İhlassız amelin misali

Amelleri süte benzetirsek, o amelde Allah’ın rızasından başka güdülen bütün maksatları […]

Cehennem hakkında Hadis-i Şerifler

Ey nefsim, işte bazı Kur’an ayetlerini dinledin. Cehennemi işittin. Şimdi aklın […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

4- İnanç ve adetleri değiştirmesindeki muhteşem icraat

Küçük bir topluluk düşünün… Bu topluluk son derece inatçı ve âdetlerine […]

El-Mucib

El-Mucib, dualara cevap veren, demektir. Cenab-ı Hak, Mucib’tir. Her sesi işitir […]

Namaz hakkında ayet-i kerimeler

“Her nefis kendi kazandığından dolayı rehindir. Ancak amel defterleri sağından verilenler […]

El- Metin

EL Metin: Kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah Metindir. Gücü her […]

14- Büyük bir devleti kısa zamanda teşekkül ettirmesi

Bu delilin odak noktası, Hz. Muhammed (s.a.v)’in kurmuş olduğu devlettir. Şimdi […]

Ay’ın yarılması mucizesi

Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden birçok mucizeye şahit […]

Hücredeki Kütüphane

Her bir hücrede binlerce DNA molekülleri vardır. Göz renginden tutun parmak […]

Güneş sistemindeki denge

Âlemdeki hassas denge ve düzeni en açık biçimde gözlemlediğimiz alanlardan biri […]

3- Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında yabancı filozofların sözleri

Hem “Kemal odur ki, dost değil, düşman onu takdir etsin.” İşte […]

Mucize sıvı kan

İnsan vücudunun yaklaşık olarak on üçte biri (1/13) kandır. Yetişkin 70 […]

Tesadüf kabul edilemez

Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım. Maymun daktilonun tuşlarına rastgele dokunsun, böyle […]

Denizlerin birbirine karışmaması

“İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine […]

Alyuvar hücresi

İnsan vücudunda yaklaşık 25 trilyon Alyuvar hücresi bulunmaktadır. Bu hücreler kanımızla […]

1- Allah’a ve Resulüne savaş açanlar

Allah’a ve resulüne savaş açtılar… Allah onlara lanet etmiştir… Rızıklarındaki bereket […]

Bir çiğnemlik et parçası

Mü’minun suresi 14. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Sonra o damlacığı, asılıp […]