Yaratılış Mucizeleri (Alem)17 Video

Koruyucu Tavan Atmosfer

Atmosfer yerden 1000 km yüksekte, muhtelif gazlardan teşekkül etmiş ve taştan […]

Bir harf katipsiz olamaz

Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kâğıdın üze­rine döksek, […]

Dünyanın ısı dengesi

Güneş gibi yıldızlarda ısı 15 milyon dereceyi bulurken, karanlık uzay denizinde […]

Suyu dökmeden

Bizler elimizdeki bir bardak suyu dökmeden koşamayız. Hatta tepsideki su dolu […]

Hızlı ve güvenli

Saatte 300 km hızla giden bir arabayı veya 3000 km hızla […]

Güneş sistemindeki denge

Âlemdeki hassas denge ve düzeni en açık biçimde gözlemlediğimiz alanlardan biri […]

Güneş insana sesleniyor

Rabbimiz, sonsuz hikmeti ile âlemdeki her bir varlığı derin manalar içeren […]

Kar tanelerinin birbirine benzememesi

Kar taneleri de bir lügattır. Bu lügatın kelimeleri olan kar tanelerinin […]

Işık güneşi gösterdiği gibi

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, […]

Allah’ı kabul etmeyen, atomlar adedince ilahları kabul edecektir.

Mesela, yine kalem ile bir kâğıda bir harf çizdiğimizi düşünelim. Bu […]

Yağmurun sahibi kimdir?

Her vakit gözümüz önünde bulutlardan yağan yağmurları temaşa ederiz. Acaba hiç […]

Hayat için lazım olanlar…

Acaba her şeyiyle güzel ve sevimli olan bu hayatın devamı için […]

Bulutlar insanların yardımına nasıl koşuyor?

Bulutlar yağmurları ile yeryüzü ahalisinin yardımına koşarlar ve onları sularlar. Bu […]

Yeryüzü sofrasını kim kurdu?

Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. […]

Bir kitap katipsiz olamaz

Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kâğıdın üze­rine döksek, […]

Atmosferin vazifesi

Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife […]