Zekâtı Terkedenler9 Video

Biriktirdikleriyle azap olunanlar

Asrımızın insanı ne kadar da gariptir; Müslüman olduğunu ve İslam dinini […]

Zekâtı verilmeyen mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.

Zekâtı verilmeyen mallar, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Âli İmran suresi 180. […]

Allah’ın övdüğü erler

Mü’minun suresinin ilk 4 ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmuştur: Şüphesiz müminler kurtuluşa […]

Zekâtı verilmeyen mal sırat üzerinde konuşacak

Ebu Derda hazretleri, Salman-ı Farisiye yazdığı bir mektupta şöyle demektedir: Ey […]

Kıyamet günü fakirlerden dolayı vay zenginlerin haline

Hz. Enes (r.a.)’dan nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kıyamet […]

Zekat hakkında hadisler

Şu hadis-i şerifleri de kulağına küpe yap. Belki bu hadisler seni […]

Mahsullerin zekatı

En’am suresi 141. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: Asmalı ve asmasız bağ […]

Zekatı verilmeyen ziynetler ateş olacaktır

Biraz da altın ve gümüşü olup da zekâtını vermeyen bayan kardeşlerimize […]

Zekatı Terkedenler (Eserin Tamamı)

Asrımızın insanı ne kadar da gariptir; Müslüman olduğunu ve İslam dinini […]