Hikmet Pırıltıları

Evren Nasıl Var Oldu?

(Visited 7343 times, 1 visits today)

Şeytanın zehirli oku

Gözümüze toz veya herhangi bir şey gireceği zaman, bize zarar verir […]

İhlassız amelin misali

Amelleri süte benzetirsek, o amelde Allah’ın rızasından başka güdülen bütün maksatları […]