Kur’an mucizesi

Nasıl ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin bütün delilleriyle Kura’n-ı Kerim’in hak kelam ve Allah’ın sözü olduğuna delildir. Zira madem peygamberdir, elbette yalan söylemez ve Allah’a iftira edemez. Ve madem yalan söylemez ve iftira edemez; elbette “Allah’ın kelamıdır.” dediği ferman, Allah’ın sözü olacak.

Aynen bunun gibi, Kur’an-ı Kerim de bütün mucizeleriyle ve Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden bütün delilleriyle Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın peygamberi olduğunu ispat eder. Zira Allah’ın kitabını, Ancak Allah’ın peygamberi tebliğ eder.

O hâlde şöyle bir söz söylesek: “Kur’an Allah’ın kelamıdır, zira Hz. Muhammed (s.a.v.) birçok mucize göstermiştir.” Yani Kur’an’ın hak kelam olduğuna, Peygamberimiz’in mucizelerini delil yapsak bu son derece doğrudur.

Zira madem mucize göstermiştir, o hâlde Allah’ın peygamberidir. Ve madem peygamberdir, elbette elindeki kitap da Allah’ın kitabı olmalı; başka bir şey olamaz.

Aynen bunun gibi, şöyle bir söz daha söylesek: “Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın peygamberidir.

Zira Kur’an’ın misli bir kitap getirilememiştir.

Kur’an’ın geçmişten ve gelecekten verdiği haberler doğru çıkmış, tarih ve arkeoloji bu haberlerin doğruluğunu tasdik etmiştir.

Yine Kur’an bundan 1400 sene önce birçok bilimsel gerçeği haber vermiş, bu haberlerin doğruluğu bu asırda bizzat bilim adamları tarafından tasdik edilmiştir.

En inatçı düşmanları dahi Kur’an’ın ifadesine hayran olmuştur, düşmanları dahi onun güzelliğini kabul etmiştir.

Kur’an; hem şahsi, hem siyasi, hem de sosyal alanda birçok inkılâplar yapmış ve bu inkılâplar sosyologları hayrette bırakmıştır.

Kur’an’ın koymuş olduğu hükümlerin hakkaniyeti hukukçular tarafından da tasdik edilmiştir.

Yani bizler, Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden delilleri, Efendimizi’n peygamberliğine delil yapsak, bu söz de önceki söz gibi doğrudur. Zira madem Kur’an, saydığımız ve sayamadığımız delillerin tasdikiyle Allah’ın kelamdır. Elbette onu tebliğ eden zatta Allah’ın Resulü olmalıdır. Zira Allah’ın kitabının, O’nun resulünden başkasına inmesi mümkün değildir.

O hâlde biz Kur’an’ın hak kelam olduğunu ispat eden yüzlerce delile dayanarak deriz ki: Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın peygamberidir.

Zira elindeki Kur’an binler delilin tasdikiyle Allah’ın sözüdür. O hâlde Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğini inkâr edebilmek için ilk önce elindeki fermanın Allah’ın kelamı olduğunu inkâr etmek ve onun bir beşer sözü olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise mümkün değildir. Hatta şeytan bile şeytanlıkta yüz derece ileri gitse buna imkân verdiremez. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramaz. Yalnız pek uzaktan baktırmakla aldatmaya ve yıldızı yıldız böceği gibi küçük göstermeğe çalışır.

Kim Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğu hususunda şüphe ederse, Risale-i Nur’a ve risalelerdeki hakikatlerden faydalanılarak hazırlamış olduğumuz “Kur’an’a İman” eserine müracaat etsin.

[/toggle]

(Visited 1696 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.