Ahirete İman

Ahirete iman isimli bu eserde iman hakikatlerinden biri olan haşir yani öldükten sonra dirilme ve mahşere çıkma iki kere iki dört eder katiyetinde ispat edilmektedir. Bu eserde anlatılan hakikaler o kadar kuvvetlidir ki en inatçı nefisleri dahi ikna eder ve susturur.

(Visited 3483 times, 1 visits today)

Ahirete iman

Bismillahirrahmanirrahîm “Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütüldüğünde, kıyılmaz mallar […]

Saltanat Delili

Hiç mümkün müdür ki, bu âlemin sultanı olan Zat-ı Zülcelâl, nihayetsiz […]

İzzet Delili

Hiç mümkün müdür ki, şu âlemin izzet ve celal sahibi olan […]

Merhamet Delili

Hiç mümkün müdür ki, şu göz önündeki icraatının şehadetiyle, nihayetsiz bir […]

Hikmet Delili

Hiç mümkün müdür ki, şu âlemde zerrelerden Güneşlere kadar bütün eşyada […]

Adalet Delili

Hiç mümkün müdür ki, her işinde nihayet derecede adalet ile iş […]

Cömertlik Delili

Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz bir cömertlik ve ikram, tükenmez servet […]

Haşmet ve Celal Delili

Hiç mümkün müdür ki, zerrelerden güneşlere kadar bütün varlıkları itaatkâr bir […]

Dualara İcabet Delili

Hiç mümkün müdür ki, en küçük bir haceti, en küçük bir […]

Güzellik ve Kemal Delili

Cemal, güzellik; kemal ise güzel sıfatlar demektir. Cenab-ı Hak cemal sahibidir, […]

Muhafaza Delili

Hiç mümkün müdür ki, gökte, yerde, karada ve denizde; yaş-kuru, küçük-büyük, […]

Vaad Etme Delili

Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz bir ilmin ve hadsiz bir kudretin […]

Hayat Verme Delili

Hiç mümkün müdür ki, Allah-u Teâlâ, kışın ölmüş ve kurumuş koca […]

İnsana Verilen Kıymetin Ahireti Gerektirmesi

Hiç mümkün müdür ki, Cenab-ı Hak insana bu kadar kıymet versin, […]

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kur’an Delili

Hiç mümkün müdür ki, bütün enbiyanın, mucizelerine istinad ederek sözünü teyid […]

Allah’ın Kudretinin Sonsuz Olması Delili

Bu delilde şu kaideyi işleyeceğiz: “Bir şey zatî olsa, onun zıttı […]