Gizlenen Gerçekler

İncil, Tevrat ve Zebur’da o kadar tahrife rağmen bir çok delil ile Hz. Muhammed (s.a.v)’in Allah resulü ve son elçisi olduğunu ispat eden ve kitap ehli olan hristiyan ve yahudileri de artık insaf ile hakkı görmeye çağıran bir çalışma.

(Visited 2002 times, 1 visits today)

Gizlenen gerçekler

Gizlenen gerçekler Hz. Muhammed (sav) Allah’ın elçisidir. Ahir zaman Nebisidir. İns […]

İncilde geçen Faraklit kim?

Başlığımızda İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref, […]

Yahya’nın tanıklığı

11- (Yuhanna Bab 1, Ayet 20-21):“Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu; açıkça konuştu, […]

Verilen ürüne bak …

Ve Matta Bab 21, ayet 43 “Bu nedenle size şunu söyleyeyim, […]

Bağ kiracıları benzetmesi

Bağ Kiracıları Benzetmesi (Matta Bab 21, ayet 33-46 – Markos Bab […]

İncilde geçen seyf ve asa sahibi peygamber

14- İncilde, geleceği beklenen ve âlemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında: […]

Tevratta ki bütün milletlerin Himada’sı

Kur’an, Yahudilerin, kitapları olan Tevrat’ın kelimelerinin yerlerini ve anlamlarını değiştirmek suretiyle […]

Tevrat’ta geleceği müjdelenen Zat

2- Eski ahit, İşaya bölümü 42, adeta Peygamber Efendimiz ( s.a.v)i […]

Eski Ahit’te Peygamberimize İşaretler

1- Eski Ahit İşaya 42, Ayet 1: “İşte kendisine destek olduğum, […]

Paran dağlarında parlayan Zat

5-  Tesniye, Bab 33, Âyet: 2: “Rab, Sina’dan geldi ve onlara […]

Onu büyük bir ulus yapacağım.

6- Tevrat yaradılış bölümü (Yaratılış 21, 12-21 arası):  “Ancak Tanrı İbrahim’e, […]

Hz. Musa’nın (a.s) Tevratta gördüğü topluluk

8- Eski Ahit, İşaya, Bab 42: “Musa dedi: Rabbim, ben Tevrat’ta […]

Ahir zamanda bir ümmet-i merhume

9- Eski ahit, Miha, Bab 4, ayet 1-2,5: “Ahir zamanda bir […]

Saltanatı kıyamete kadar baki olacak Zat

10- Tevrat  Hz.Danyal’ın kitabı Bab: 2: Bu bölümde Asur devletini yıkıp […]

Zebur’da Peygamber Efendimize İşaretler

İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur’ân-ı Kerîm’in üç ayrı âyetinde geçmektedir. […]

Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım

(Visited 429 times, 1 visits today)

İsmi, güneş durdukça baki kalacak

  Mezmur Bab 72, ayet 2-19 arasında özetle şöyle denilmektedir: “O […]

Filozofların Şehadetleri

Asrımızın filozoflarının tasdikiyle, Kur’an Allah’ın kitabıdır. Bütün temiz vicdanlar ve selim […]

Kur’an mucizesi

Nasıl ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin bütün delilleriyle Kura’n-ı Kerim’in hak […]

Adetleri değiştirmesi

Küçük bir topluluk düşünün! Bu topluluk son derece inatçı ve âdetlerine […]

Mucizeler delili

Hz. Muhammed (s.a.v.)’de bütün güzel huyların bulunması hatta bunu düşmanlarının dahi […]

İmanda ve diğer hususlarda emsalsizdir

Acaba ümmi olan yani okuma yazma bilmeyen bir kişinin tek başına […]

Meyve ağacın hayattar olmasına şehadet eder

Bir çekirdeğin, elma ağacının çekirdeği mi yoksa zakkum ağacının çekirdeği mi […]

İncil’de geçen alemin reisi kimdir?

8- (Yuhanna Bâb 16, ayet 7): “Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim […]