Gözümün Nuru Namaz

Bu eserde namazın kıymeti; ayetler, hadisler ve İslam alimlerinin sözleri ile anlatılmaktadır. Ayrıca eserimizde namazı terk etmenin fıkhi hükmü, namaz kılmayan kişinin dehşetli bir cezaya çarptırılmasının hikmetleri ve namaz hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin ikazları işlenmektedir.

(Visited 2167 times, 1 visits today)

Namaz hakkında ayet-i kerimeler

“Her nefis kendi kazandığından dolayı rehindir. Ancak amel defterleri sağından verilenler […]

Namazın Kıymeti (4.söz)

Ey nefsim ve ey namazın kıymetinden gafil olan kişi! Namaz ne […]

Namaz hakkında hadis-i şerifler

Şimdi, gönüllerin sultanı olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in namaz hakkındaki bir kısım […]

Namazı terk etmenin fıkhi hükmü

Namaz kılmamanın fıkhî hükmünü nakletmeden önce şunu tekrar hatırlatmak isteriz ki: […]

Namazın terki hakkında İslam alimlerinin sözleri

Şimdi de namazın kıymetine dair İslam Âlimlerinin sözlerine dinleyelim: Ömer ibn-i […]

Namazın terki hakkındaki tehditlerin sebebi

Bu makamda şöyle bir soru akla gelebilir: “Cenab-ı Hakk’ın bizim ibadetimize […]

Bediüzzaman Hz.lerinin Namaz Hakkında 1.İkazı

Eserimizin bu bölümünde, Bediüzzaman hazretlerinin 21. Söz ismiyle bilinen eserini nakledeceğiz. […]

Bediüzzaman Hz.lerinin Namaz Hakkında 2.İkazı

Ey lezzete düşkün nefsim! Acaba, her gün her gün ekmek yersin, […]

Bediüzzaman Hz.lerinin Namaz Hakkında 3.İkazı

Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini, namazın meşakkatini ve […]

Bediüzzaman Hz.lerinin Namaz Hakkında 4.İkazı

Ey sersem nefsim! Acaba şu namaz ve ibadet vazifesi neticesiz midir? […]

Bediüzzaman Hz.lerinin Namaz Hakkında 5.İkazı

Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki usancın ve namazdaki kusurun dünyevi meşgalelerin […]