Hikmet Pırıltıları

Alem kitabının sayfalarında hikmetle yazılmış satırların görsellikle buluşturulduğu bir çalışma. Her br videoda farklı bir tefekkür penceresi ile varlıklara Allah hesabına baktıran ve tefekkürü bir ibadet yaptıran videolar…

(Visited 1594 times, 1 visits today)

İhlassız amelin misali

Amelleri süte benzetirsek, o amelde Allah’ın rızasından başka güdülen bütün maksatları […]

Şeytanın zehirli oku

Gözümüze toz veya herhangi bir şey gireceği zaman, bize zarar verir […]

Evren Nasıl Var Oldu?

(Visited 7343 times, 2 visits today)