Kur’an’ın Mucizeleri

Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu çok kuvvetli delillerle ispat eden ve bu delillerle Kur’an’a olan imanı ziyadeleştiren ve Kur’an’ın sönmez ve söndürelemez bir nur olduğunu en inatçı akıllara dahi kabul ettiren bir çalışma.

(Visited 1541 times, 1 visits today)

600 sayfalık bir kitap ezberlenebilir mi?

Sizce 600 sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün […]

Kur’an hiç bir beşer sözüne benzemez.

Kur’an’ın benzeri bir kitap yazmak ve taklidini yapmak için iki ciddi […]

Kur’an’ın usandırmaması

Çok sevdiğiniz bir kitabı kaç defa okuyabilirsiniz? 3 defa mı? 5 […]

Ediplerin şehadeti

Eğer bir hastalığa yakalansaydınız, tedavi için kime gider ve kimin sözüne […]

Alemde yaptığı eşsiz inkılâp

Büyük bir hükümdar düşünün, acaba sigara gibi küçük bir alışkanlığı, büyük […]

Asrımızın filozoflarının tasdikiyle, Kuran Allah’ın kelamıdır

Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğunu tasdik […]

Kur’an’ın meyveleri olan evliyalar ve asfiyalar ve ilimler

Kur’an’ı bir ağaca benzetirsek, o ağacın dalları; asırları, o dallardaki meyveler […]

Kur’an’ın meydan okumasına karşı acziyet

Kur’an’ın nazil olduğu dönemde Araplar belagatın yani söz söyleme sanatının zirvesinde […]

Kur’an’da hata ve tezatların olmaması

Kur’an bir lisan mucizesidir. Onda söze ve üsluba ait bütün güzellikleri, […]

Kur’an ile hadis üslubunun benzememesi

Kur’an üslubu ile hadis üslubunun birbirinden uzak olması ispat eder ki, […]