Vesvese ve Kurtuluş

Birçok kimsenin muztarip olduğu vesvese hastalığına mükemmel bir ilaç. Şeytanın hileleri ile vesvesenin mahiyetini anlatan ve kurtuluş çarelerini gösteren, izleyenleri sevindirecek ve şeytanı kızdıracak bir çalışma.

(Visited 3337 times, 1 visits today)

1- Vesvese nedir?

Vesvese: Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha […]

2- Şeytan insana niçin vesvese verir?

Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi; İnsanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık Kur’an […]

3- Çirkin manzaraları hayal ettirme

Haram ve çirkin manzaraları hayal ettirme suretinde gelen vesvese Manalar kalpten […]

4- İmâni meselelerde şüphe suretinde gelen vesvese

Vesvesenin en çok gözüktüğü yerlerden biri; Allah’ın varlığı, meleklerin varlığı, ahiretin […]

5- Şeytanın kendi sözlerini kalbin sözü zannettirmesi

Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb şüpheyi kabul etmezse, şüpheden […]

6- Amelin en iyisini araştırmak şeklindeki vesvese

Şeytan bazen de takva adı altında, amelin en iyi suretini araştırmaya […]

7- Amelin sahih olup olmadığı şüphesi

Şeytanın amel cihetinde en çok verdiği ve kişiyi en çok muzdarip […]

8- Şeytanın hayalin bir özelliğini kullanması

Şimdi size bazı kelimeler söyleyeceğim. Sizler, kelimeyi işittiğinizde ilk aklınıza gelen […]

9- İman hakikatlerinin büyüklüğü cihetinden vesvese

Şeytanın en büyük vesveselerinden bir tanesi de; iman hakikatlerinin azameti ve […]

10- Şeytanın, kişiye kusurunu itiraf ettirmemesi

Şeytanın mühim bir desisesi; insana kusurunu itiraf ettirmemesidir. Ta ki günaha […]

11- Şeytanın yüzlerce delili bir şüphe ile inkar ettirmesi

Bir saray farzediyoruz. Bu sarayın yüz kapısı olsun. Ve bu yüz […]

12- Peygamberimiz (S.a.v.) vesvese hakkında ne demiştir?

Bizler vesveseye son bir deva olması niyetiyle,eserimizi bir hadisle tamamlayarak hepinizi […]

13- Allah vesveseyi mü’minlere neden musallat etmiştir?

“Acaba müminlere bu derece zarar veren ve onları rahatsız eden vesvese, […]