Yaratılış Delilleri

Allah’ın varlığını en inatçı akılları dahi ikna edecek bir şekilde ispat eden bir çalışma. Bir çiçekten bir böceğe kadar herşeyde ve heryerde Allah’ın varlığının delillerini göstererek, materyalist düşüncenin bütün dayanaklarını yerle bir eden muhteşem bir çalışma…

(Visited 8502 times, 1 visits today)

Delilin kıymeti

Asrımızın mühim bir hastalığı, imani hakikatlere karşı lakaytlık ve iman hakikatlerini […]

Yaratılıştaki denge

Acaba en basit bir ilaç dahi tesadüfen oluşamazken, bu derece dengeli […]

Yaratılıştaki en mükemmel tercih

Şimdi sizlerle birlikte, muhtemelen şimdiye kadar hiç duymadığınız bir hayvanın resmini […]

Bir harf katipsiz olamaz

Bir odaya bir kalem ile kâğıt koysak ve ikisini tam bin […]

Suret verme delili

Sizlere yirmi bin kelimelik bir lügat verilse ve bu lügata, lügatta […]

İsimler sahipsiz olamaz

Güneş’in, yedi rengi ile evimizin camını aydınlattığını ve ısıttığını düşünüyoruz. Şimdi, […]

Hayat verme delili

Olması mümkün değildir; ama faraza eğer olsaydı: Bir kimsenin, ölmüş bir […]

Ruh verme delili

Hayat verme gibi, ruhlandırma hakikati de Allah’ın varlığını ispat etmektedir. Zira […]

İntizam delili

Allah’ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu […]

Sevk-i İlahî delili

Sevk-i İlahî delili İnsanı hayalen bir şehir kadar büyütseniz, herhâlde damarları […]

Kalıp delili

Bir pinpon topu yapmak isteseniz, ilk önce ne yapmanız gerekir? İlk […]

Yardımlaşma delili

Şu âleme dikkat ile baktığımızda, varlıkların birbirinin yardımına koştuklarını görürüz.  Atomlar […]

Hikmet delili

Şu âlemde yaratılan her varlıkta kendine mahsus bir gaye, bir maksat, […]

Rızık verme delili

Bir odaya girseniz ve odanın tam ortasında kurulmuş bir sofra görseniz. […]

Denge delili

Şu âlemde gözüken kusursuz denge, bu dengeyi kuran Cenab-ı Hakk’ın varlığına […]

Terbiye delili

Bir apartmanın en üst katından aşağıya ipler ile inen ko­mandoları gördüğümüzde […]

Sebep – Netice delili

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: […]

Temizlik delili

Bir sokak görseniz, bir süpürge tarafından temizleniyor ve her tarafı tertemiz […]

Fiillerdeki mükemmellik delili

Şu âlemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden […]

Yaratılıştaki mana delili

Elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kâğıdın üze­rine döksek, […]

Organlarımız nasıl oluştu?

İnsandan tutun hayvanlara kadar her bir varlığa hayatlarını idame ettirebilmek için […]

Tabiatın âczi delili

Allah’ı inkâr eden bir kimseyi ilzam etmek için bir yol da, […]

Bütün bilinmeden parça yaratılamaz

Yaratılan varlıkların planları çok önceden yapılmış ve her bir mahlûk o […]

Varlıkların alemdeki nizamı korumak için çalışmaları

Şu âlemdeki her bir varlık, umumi intizamın muhafazası için bir vazife […]

Tesadüf saçmalığı

Bu delilde âlemin tesadüfler sonucu olamayacağına dair misaller verecek ve “Kâinat […]

Hem hâkim hem mahkûm olunamaması

Allah’ın varlığına iman edilmez ve -hâşâ- Allah inkâr edilirse her bir […]

Evren Nasıl Var Oldu?

(Visited 7340 times, 1 visits today)

Deniz yılanlarının akıl almaz göçü

Sevk-i İlahî delilinin misalleri saymakla bitmez. Bizler son olarak, çok ilginç […]

Bulutlar insanların yardımına nasıl koşuyor?

Bulutlar yağmurları ile yeryüzü ahalisinin yardımına koşarlar ve onları sularlar. Bu […]

Altın yağmur kuşunun akıl almaz göçü

200 gram ağırlığındaki Altın yağmur kuşu her yıl Alaska’­dan Hawai’ye 4000 […]

Sebep netice arasındaki uyumsuzluk

Bir çocuk görseniz tek eliyle bir treni çekiyor. Hemen dersiniz ki: […]

Mantar ve ağaç arasındaki ilginç yardımlaşma

Kökün iki tane vazifesi vardır. Birisi, ağacı ayakta tutmaktır. Diğeri ise, […]

Sivrisinek mucizesi

Sivrisinek son derece hassas ısı algılayıcıları ile donatılmıştır. Binde birlik (1/1000) […]