Zekâtı Terkedenler

Zekât vermemenin ne kadar büyük bir günah olduğunu ve ahiretteki şiddetli cezasını beyan eden bir eser.

(Visited 313 times, 1 visits today)