El- Muid

Muîd bir şeyin iade edilmesi, tekrar edilmesi manasındadır. El- Muid; Ölümden […]

El- Metin

EL Metin: Kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah Metindir. Gücü her […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun […]

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte […]

El-Hakîm

İnsanın her bir azasının birçok görevleri vardır. Mesela, karaciğerimizin 400’den fazla […]

El- Adl

El-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi […]

El- Hakem

El-Hakem: Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin […]

El- Basir

El- Basir: Her şeyi gören demektir. Evet, Allah Basir’dir. Her şeyi […]

Es- Semi

Es-Semi, işiten demektir. Cenab-ı Hak Semi’dir. Her sesi işitir ve duyar. […]

El- Muzil

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz […]

El- Muiz

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz’dir. İzzeti […]

Er- Rafi

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi’dir. […]

El- Hafid

El-Hâfid: Alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor ve hakir kılan manalarına gelir. […]

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]

El- Kabıd

El-Kâbıd; kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. […]

El- Alim

El-Alim, bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün […]

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]

El- Vehhab

El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. […]

El- Kahhar

Kahhar ismi bu manalarıyla; Allah’a isyan eden Ad kavmi, Semud kavmi, […]

El- Gaffar

El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri […]

El- Musavvir

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine […]

El- Bari

El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde el-halıkisminden farklı olarak şu manalar […]

El- Halık

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en […]

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]

Es-Selam

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan […]

El- Kuddüs

El-Kuddüs Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan […]

El- Melik

El-Melik Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın […]

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

Er- Rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören […]

Yaratılışın gayesi nedir?

Hiçbir şey yoktu yalnız o vardı ezel ve ebed sultanı olan […]