Ezeliyet Bahsi

Ezeliyet ne demektir? Kader meselesinin anlaşılamamasındaki en büyük sebep, “zaman” ve […]

Kader hakkında konuşmak doğru mu?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kader hakkında konuşmayı yasaklamış mıdır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) […]

Kadere İman – Giriş

Asrımızın en büyük hastalığı; imansızlık ve iman hakikatlerine gereken önemin verilmemesidir. […]