Kuran’ın aciz insana karşı büyük tehdidinin hikmeti.

İnsan acizdir gözle görülemeyen bir mikroba yenik düşecek kadar ve insan […]

Nuh Tufanı

“Andolsun ki Nuhu kavmine gönderdik te, onların arasında bin seneden elli […]

Kur’an’daki tekrarlar usanç vermiyor mu?

Arkadaş her parlayan şey ateş değildir. Evet, tekrar bazen usanç verir. […]

Kur’an’da nesh ve neshin hikmetleri

Bu mesele çok önemlidir. Zira Kur’an düşmanları, nesihten haberi olmayan Müslümanları […]

Kur’an’da niçin biz diyor ben demiyor?

Niçin Allah “ben” demiyor da “biz” diyor. Dilerseniz cevabı maddeler halinde […]