Allah’ın İsimleri66 Video

El- Kayyum

El- Kayyum isminin iki manası vardır. Birincisi varlığı ve bekası kendi […]

El- Hayy

Allah Hayydır. Ezeli ve ebedi bir hayatla daima diri olandır. O’nun […]

El- Muhyi

El- Muhyi; mahlûkatına maddî ve manevî hayat veren, dirilten, yaşatan manalarına […]

El- Muid

Muîd bir şeyin iade edilmesi, tekrar edilmesi manasındadır. El- Muid; Ölümden […]

El- Mübdi

Hiçbir şey yoktu, zaman… yoktu, mekân… yoktu, madde… yoktu,  Yalnız o […]

El- Muhsi

El- Muhsi, kâinatta ne varsa gizli aşikâr hepsinin sayısını ve her […]

El-Hamîd

EL-HAMÎD: Her yönden methe ve senaya layık olan, övülen ve öven […]

El- Mümit

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı […]

El Veliyy

Allah Veliyydir.  Bir kimseye sevgi ve yardım hisleriyle yaklaşıp onu hiç […]

Eş- Şafi

Allah Şafi’dir. Kullarının maddi ve manevi hastalıklarına şifa verendir. Hasta olan […]

El- Metin

EL Metin: Kuvveti çok şiddetli olan demektir. Allah Metindir. Gücü her […]

El-Kavî

El- Kavî; Hakkında acz düşünülemeyen tam ve kâmil kudret sahibi olan […]

El-Vekil

El Vekil ismi şerifi; yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine […]

El-Hakk

Tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah’ın hak olması, onun […]

Eş-Şehid

“Hangi işi yaparsan yap; Kur’an’dan ne okursan oku; ve ne işte […]

El- Bais

Kışın ölen ağaçların bahar mevsiminde diriltilmesini ve Cennet hurileri tarzında süslendirilmesini […]

El-Mecîd

El-Mecid ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, cömert ve ihsanı […]

El-Vedûd

El-Vedud ism-i şerifi, seven ve sevilen manasındadır. Bu iki manasıyla, Allah-u […]

El-Hakîm

İnsanın her bir azasının birçok görevleri vardır. Mesela, karaciğerimizin 400’den fazla […]

El-Vasi

El- Vâsi, geniş manasına gelmektedir. Cenab-ı Hakk’ın Vâsi oluşu, isim ve […]

El-Mucib

El-Mucib, dualara cevap veren, demektir. Cenab-ı Hak, Mucib’tir. Her sesi işitir […]

Er-Rakib

Sizce şu fiillerde Rabbimizin hangi ism-i şerif tecelli eder?.. Karanlık bir […]

El- Kerîm

Kerim, cömert manasındadır.  Cenab-ı Hak, Kerim’dir. İyilik ve ikramı sonsuz, lütuf […]

El- Celil

El-Celil, El-Kebir ve El-Azim isimleri büyüklük ve yüceliği ifade eden isimlerdir. […]

El- Hasib

El-Hasib ismi şerifinin iki manası vardır. Birinci manası, kâfi gelen; ikinci […]

El-Mukit

El-Mukit, rızıkları yaratan ve bedenlere ulaştıran demektir. El-Mukit ismi, er-Rezzak ismi […]

El-Hafîz

Hafîz, koruyan ve muhafaza eden demektir. Cenab-ı Hak, El-Hafîz’dir. Bütün mahlukatını […]

El- Latif

Latif isminin 2 manası vardır: 1- Çok lütufkâr ve lütfu bol […]

El-Kebir

Allahü Azîmüşşan Kebîr‘dir. Kibriyâ sahibidir. El-Kebir, “Çok büyük” manasına gelmektedir. Bu […]

El- Aliyy

El-Aliyy; yüksek, yüce, şerefli ve kadri yüce manalarına gelmektedir. Bütün bu […]

Eş- Şekûr

Şekûr: Az amele, çok ücret veren; az ibadete, sonsuz ihsanlarda bulunan […]

El-Gafur

El-Gafur: Çok mağfiret eden, günahları çokça örten ve kusurları çokça bağışlayan […]

El- Azim

El-Azim, azamet ve büyüklük sahibi manasına gelmektedir. Allah-u Teâlâ Azim’dir. Hem […]

El- Halim

Günahkârları cezalandırmaya ve hepsini kahretmeye gücü yettiği halde; onlar hakkında yumuşak […]

El- Habir

El-Habir: Her şeyin iç yüzünü bilen, gizli taraflarından haberdar olan ve […]

El- Adl

El-Adl: Çok adil olan, asla zulmetmeyen, hak ile hükmeden, adalet sahibi […]

El- Hakem

El-Hakem: Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin […]

El- Basir

El- Basir: Her şeyi gören demektir. Evet, Allah Basir’dir. Her şeyi […]

Es- Semi

Es-Semi, işiten demektir. Cenab-ı Hak Semi’dir. Her sesi işitir ve duyar. […]

El- Muzil

El-Muzil: Dilediğine alçaltan ve zelil eden demektir. Allah-u Teâlâ, dilediğini aziz […]

El- Muiz

El-Muiz: Dilediğine izzet ve şeref veren demektir. Cenab-ı Hak Muiz’dir. İzzeti […]

Er- Rafi

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi’dir. […]

El- Hafid

El-Hâfid: Alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor ve hakir kılan manalarına gelir. […]

El- Bâsıt

El-Bâsıt; genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir.Allah Bâsıt ismi […]

El- Kabıd

El-Kâbıd; kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. […]

El- Alim

El-Alim, bilen demektir. Allah alimdir. İlmi, ezeli ve ebedi olup bütün […]

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]

Er- Rezzak

Er-Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır […]

El- Vehhab

El- Vehhab;  Hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. […]

El- Kahhar

Kahhar ismi bu manalarıyla; Allah’a isyan eden Ad kavmi, Semud kavmi, […]

El- Gaffar

El-Gaffar; Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok affeden, çirkinlikleri […]

El- Musavvir

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine […]

El- Bari

El-Bari; Kusursuz yaratan’ demektir. Bu isimde el-halıkisminden farklı olarak şu manalar […]

El- Halık

Halık; yoktan var eden ve yaratan demektir. Halık ismi alemde en […]

El- Mütekebbir

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi […]

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]

El- Aziz

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, […]

El- Müheymin

El-Müheymin Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. […]

El- Mümin

El-Mü’min Bu ismin 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin […]

Es-Selam

Bu ismin üç manası vardır. 1- Selamete çıkartan. 2- Selamette olan […]

El- Kuddüs

El-Kuddüs Allah Kuddüs’tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan […]

El- Melik

El-Melik Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir. Bu kâinatın […]

Er-Rahim

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah Rahim’dir; […]

Er- Rahman

Rahman: Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören […]

Allah (c.c.)

Allah ismi şerifi ve bu ismin özellikleri Bu kâinatın sahibi ve bu […]

Yaratılışın gayesi nedir?

Hiçbir şey yoktu yalnız o vardı ezel ve ebed sultanı olan […]