Homepage

``Seyrangah TV`` bundan sonraki yayın hayatına ``Feyyaz TV`` olarak devam edecektir.

Herşey Onu Anlatıyor

fettahEl- Fettah
1
12:07

El- Fettah

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden […]
el-hafizEl-HafîzEl-Hafîz
El-Hafîz
1
15:54

El-Hafîz

Hafîz, koruyan ve muhafaza eden demektir. Cenab-ı Hak, El-Hafîz’dir. Bütün mahlukatını […]
kebirkebirEl-Kebir
12:47

El-Kebir

Allahü Azîmüşşan Kebîr‘dir. Kibriyâ sahibidir. El-Kebir, “Çok büyük” manasına gelmektedir. Bu […]
rafiEr- Rafi
3
08:40

Er- Rafi

Er-Râfi: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak Râfi’dir. […]

Kur’an’ın Bilimsel Mucizeleri

Resulullah’a İman

(Visited 129231 times, 16 visits today)