Kadere İman – Giriş

Asrımızın en büyük hastalığı; imansızlık ve iman hakikatlerine gereken önemin verilmemesidir. […]

Kader hakkında konuşmak doğru mu?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kader hakkında konuşmayı yasaklamış mıdır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) […]

Kadere iman, imanın şartı mıdır?

Kadere iman, imanın şartı mıdır? Kadere iman, imanın bir şartı mıdır? […]

Kader, kaza ve cüz-i irade

Kader, Kaza ve Cüz-i irade nedir? Madem meselemiz kaderdir. O hâlde […]

Ezeliyet Bahsi

Ezeliyet ne demektir? Kader meselesinin anlaşılamamasındaki en büyük sebep, “zaman” ve […]

İlim Maluma Tabidir

Kader meselesinin anlaşılabilmesi için, iki noktanın çok iyi anlaşılması gerektiğini daha […]

İnsan kaderin mahkûmu mudur?

İnsan şu dünya misafirhanesine bir imtihan için gönderilmiştir. Yaptıklarına göre ya […]

Cüz-i irade nedir?

İnsanda gözüken fiilleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı tamamen irademiz […]

İyiliğin Allah’tan, kötülüğün kuldan olması

İyiliğin Allah’tan, kötülüğün kuldan olması hakikatini anlamak için, dilerseniz, uzak hakikatleri […]

Kader değişir mi ?

Kader değişir mi? Bu soru, birçok insanın cevabını vermekte zorlandığı bir […]

Evlilik kader midir?

Evlilik kader midir? sorusu çok garip bir sorudur. Bu soruyu ancak […]

Katil öldürmeseydi, maktul yine ölecek miydi?

Kader konusunda merak edilen bir soru da, bir cinayet hadisesinde, eğer […]

Sonumuz belli ise niçin bu dünyaya geliyoruz?

Kader hakkında düşünen ve kaderin sırlarına vâkıf olmayan kişilerin, kendi kendilerine […]

Kalplerin mühürlenmesi ve kader

Allah Teâlâ, Bakara suresinin beşinci ayetinde, Efendimiz (asv)’e hitaben şöyle buyurmaktadır: […]

İslam’ı hiç duymayan kişinin durumu nedir?

Zamanın ve mekânın insanın üzerinde, iman ve İslam noktasında negatif veya […]