Vesvese ve Kurtuluş13 Video

1- Vesvese nedir?

Vesvese: Şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha […]

2- Şeytan insana niçin vesvese verir?

Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi; İnsanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık Kur’an […]

3- Çirkin manzaraları hayal ettirme

Haram ve çirkin manzaraları hayal ettirme suretinde gelen vesvese Manalar kalpten […]

4- İmâni meselelerde şüphe suretinde gelen vesvese

Vesvesenin en çok gözüktüğü yerlerden biri; Allah’ın varlığı, meleklerin varlığı, ahiretin […]

5- Şeytanın kendi sözlerini kalbin sözü zannettirmesi

Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalb şüpheyi kabul etmezse, şüpheden […]

6- Amelin en iyisini araştırmak şeklindeki vesvese

Şeytan bazen de takva adı altında, amelin en iyi suretini araştırmaya […]

7- Amelin sahih olup olmadığı şüphesi

Şeytanın amel cihetinde en çok verdiği ve kişiyi en çok muzdarip […]

8- Şeytanın hayalin bir özelliğini kullanması

Şimdi size bazı kelimeler söyleyeceğim. Sizler, kelimeyi işittiğinizde ilk aklınıza gelen […]

9- İman hakikatlerinin büyüklüğü cihetinden vesvese

Şeytanın en büyük vesveselerinden bir tanesi de; iman hakikatlerinin azameti ve […]

10- Şeytanın, kişiye kusurunu itiraf ettirmemesi

Şeytanın mühim bir desisesi; insana kusurunu itiraf ettirmemesidir. Ta ki günaha […]

11- Şeytanın yüzlerce delili bir şüphe ile inkar ettirmesi

Bir saray farzediyoruz. Bu sarayın yüz kapısı olsun. Ve bu yüz […]

12- Peygamberimiz (S.a.v.) vesvese hakkında ne demiştir?

Bizler vesveseye son bir deva olması niyetiyle,eserimizi bir hadisle tamamlayarak hepinizi […]

13- Allah vesveseyi mü’minlere neden musallat etmiştir?

“Acaba müminlere bu derece zarar veren ve onları rahatsız eden vesvese, […]