Namazın terki hakkında İslam alimlerinin sözleri
FREE DOWNLOAD (1)
Alternatif Linkler
Original Media Youtube

Namazın terki hakkında İslam alimlerinin sözleri

Turn Off Light
More
Report

Report


Video Metni:

Şimdi de namazın kıymetine dair İslam Âlimlerinin sözlerine dinleyelim: Ömer ibn-i Hattab (r.a) bir mecusi köle tarafından namazdayken bıçaklandı. Yere düştü ve bayıldı. Mü’minlere sabah namazını kıldırmakta olan Hz. Ömer’e baygınken güneşin doğmak üzere olduğu hatırlatıldı. Baygın halde bulunan Hz Ömer bu ikazı duyunca dimdik ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Namazı terk edenin İslam’dan nasibi yoktur.”
Sonra sırtından kan akıyor olduğu halde cemaate sabah namazını kıldırdı ve sonra düştü, ruhunu Rab’bine teslim etti. (Muvatta: 1/40, Darekutni: 2/52)

Hz. Ali ve Hz. Sa’d (radıyallahu anhüm) namazın terki hususunda şöyle buyurmuşlardır: “Kim namazı terk ederse o küfre girmiştir.”(İbni ebi şeybe ve Buhari tarihinde.)

Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) ise namaza yapılan davete uymanın ehemmiyetini şu sözleriyle ifade etmiştir : “Âdemoğlunun kulaklarını erimiş kurşunla doldurmak, namaza yapılan çağrıyı duyduğunda bu çağrıya icabet etmemesinden daha iyidir.”

Abdullah bin şakik el ukeyli  hazretleri ise Ashabı kiramın namaz hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etmiştir “Resulullah (s.a.v.)’in Ashabı, ameller içerisinde sadece namazın terkini küfür görürlerdi.” İmam-ı Tirmizi

Hz. Ömer hazretleri valilerine şöyle yazardı: “Nazarımda işlerinizin en ehemmiyetlisi namazdır. Kim onu korur ve ona devam ederse dinini korumuş olur. Kim de onu kılmayarak zayi ederse, onun dışındakileri daha çok zayi eder.”

Namazın ehemmiyeti hususunda Tâbiîn devrinin büyük hadîs ve tefsîr âlimlerinden Ata el-Horasani (r.a.) şöyle buyurmuştur “Yeryüzünün herhangi bir yerinde Allah’a secde eden bir kul için o yer kıyamet günü şehadette bulunur. Öldüğü gün de ölümüne ağlar.”

İlimdeki yüksekliği sebebiyle, kendisine Tercüman-ül-Kur’an ve  Bahr-ül-İlim yani ilim deryası denilen  Abdullah ibni Abbas (r.a) ise namazı terk edenler hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim ki namazı terk ederse hiç şüphesiz o kimse kâfir olmuştur.“( Muhammed bin nasr el mervezi- ve ibni abdulber)

Yine sahabenin  büyüklerinden Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh)da  namazı terketmek hakkında şöyle demişlerdir “Namazı bırakanın dini yoktur.”

Ashabı kiramdan  Cabir bin Abdullah r.a. ise namaz kılmayanlar hakkında şu sözü söylemiştir; ” Herhangi Müslüman namaz kılmazsa o kimse kâfirdir.” (İbni abdul ber.)

Büyük sahabe Ebu Derda (r.a.):ise namaz hakkında şöyle buyurmuşlardır “Namaz kılmayanın imanı, abdesti olmayanın da namazı yoktur.”(molla aliyyul kari hazretlerinin mirkatulmefatih isimli on bir ciltlik kitabının birinci cildin in 272. sahifesinden alınmıştır.)

Namazın kıymeti ve namazı terk etmek hakkında Peygamber efendimiz,  Sahabe efendilerimiz ve İslam alimlerinin sözlerini işittin. Maksadımız  Namazı terk etmenin sıradan bir hadise gibi algılandığı şu zamanda  Bir müslümanın kendine yapacağı en büyük zulmün namazı kılmamak olduğunu anlatmaya çalışmaktır.

Bizler sadece bu konudaki sözleri kaynaklarıyla beraber naklettik ki namazı terk etmekle kişi ne kadar büyük bir günah işlediğinin veya büyük bir kısmı teşkil eden alimlere göre de iman dairesinden çıktığının farkına varsın.

Zira namazı hakkıyla kılmak ancak onun kıymetini ve önemini takdir etmekle mümkündür. İnşaallah bu eserimiz namazın kıymetini anlamamıza bir vesile olur. Tevfik ve hidayet Allah tandır.

Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 Yorumlar