10- Efendimizin risaleti meleklerin varlığını ispat …
FREE DOWNLOAD (1)
Alternatif Linkler
Original Media Vimeo

10- Efendimizin risaleti meleklerin varlığını ispat …

Turn Off Light
More
Report

Report


Video Metni:

Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini ispat eden bütün deliller aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Bu hükme şu maddelerle ulaşıyoruz:

• Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğini ispat eden bütün delillerin şehadetiyle Allah’ın resulüdür.

• Madem Allah’ın Resulü’dür. O hâlde yalancıların ve aşağıların işi olan, yalana tenezzül etmesi asla mümkün değildir.

• Ve madem ‘yalan söylemesi’ onun hakkında imkânsızdır, o hâlde söylediği her şey haktır ve doğrudur.

• Ve madem o zat meleklerin varlığını haber vermiş ve onlar ile görüştüğünü söylemiştir. Elbette melekler vardır ve olmalıdır. Zira hiç mümkün müdür ki, bu zatın gördüm dediği, olmasın ve bulunmasın?

O hâlde meleklerin varlığını ispat sadedinde şöyle bir delil sunsak: “Melekler vardır ve hakikattir. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.) yüzlerce mucize göstermiştir.”

Yani Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gösterdiği mucizeleri meleklerin varlığına delil yapsak, bu doğrudur ve haktır. Şöyle ki:

• Madem mucize göstermiştir, o hâlde Allah’ın Resulü olmalıdır. Zira resullerden başka hiç kimsenin elinde hiçbir mucize zuhur etmemiştir.

• Ve madem mucizelerinin delaletiyle peygamberdir, o hâlde yalan söylemez ve yalana tenezzül etmez. Ve hâşâ, kendisini peygamber olarak gönderen Allah’a iftira atar derecesinde, görüşmediği ile “Görüştüm.” demez ve görmediğine “Gördüm.” demez.

• Ve madem gördüğünü ve görüştüğünü iddia etmiştir. Elbette sözü haktır ve gördüğü hakikattir. Başka bir ihtimal olamaz.

O hâlde netice olarak diyebiliriz ki: “Hz. Muhammed (s.a.v.)’in başta mucizeleri, doğruluğu, güzel ahlakı, takvası, hayatının hiçbir bölümünde küçücük bir yalanına dahi rastlanamaması gibi, peygamberliğini ispat eden yüzlerce delil aynı zamanda bu zatın haber verdiği meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Demek:

• Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini inkâr edemeyen, meleklerin varlığını inkâr edemez.

• Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mucizelerini inkâr edemeyen, melekleri inkâr edemez.

• Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ahlakını, takvasını, sıdkını inkâr edemeyen, melekleri inkâr edemez.

Elhasıl: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bütün peygamberlik delillerini inkâr edemeyen, meleklerin varlığını inkâr edemez.

Heyhat! Binler delilin şehadetiyle peygamberliği ispat edilen bu zatın nübüvvetini kim inkâr edebilir?

Ve kim bu zata yalan isnat edebilir?

Ve kim bu zatın sözünden şüphe edebilir? Hâşâ, yüz bin defa hâşâ!

Nasıl görmediğimiz kıtalarda yaşayanların varlığından, o kıtalara gidip gören ve gördüklerini bizlere anlatan kişilerin sözlerine istinaden şüphe etmiyoruz. Aynen bunun gibi, melekût âlemi hakkında da o âlemi gezip gören başta Hz. Muhammed (s.a.v.) olarak ve diğer peygamber ve evliyaların verdiği haberlere istinaden şüphe etmemeliyiz ve edemeyiz!

Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir