İncilde geçen seyf ve asa sahibi peygamber

14- İncilde, geleceği beklenen ve âlemin reisi olarak vasfedilen peygamber hakkında: “seyf ve asa sahibi” denilmiştir. Seyf; kılıç demektir. Demek gelecek peygamber cihad ile vazifeli olacaktır. Bu Hz. İsa olamaz, zira o cihat ile vazifelendirilmemiş ve cihat etmemiş bir peygamberdir. “Kılıç sahibi” sadece, Hz. Muhammed (SAV) olabilir. Zira Efendimiz ve ümmeti cihad ile vazifelidirler. Ayrıca Efendimiz asa sahibi idi. Asa ile gezerdi.

15- Yine İncilde geleceği müjdelenen peygamber hakkında “sahibü-t Tac”(tac sahibi) unvanı zikredilir. Bu unvanda Efendimize mahsustur. Tac: başa takılan sarık demektir. Eski zamanda, milletler içerisinde, milletçe umumiyet itibariyle sarık saran Arap kavmidir. Demek tac sahibi; Hz. Muhammed (s.a.v)’e işarettir.

Sual: Niçin Hz. İsa (As) diğer peygamberlere kıyasla, Efendimizden daha fazla bahsediyor ve Ondan müjde veriyor? Zira başka peygamberler yalnız haber vermekle yetiniyor?

Cevap: Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v), İsa (As)’ı, Yahudilerin müthiş iftiralarından, yalanlamalarından ve dinini tahriflerden kurtarmakla beraber, İsa (As)’ı tanımayan Yahudilerin zor ve meşakkatli şeriatına mukabil, kolay ve Hz. İsa’nın şeriatını tamamlayacak bir şeriata sahiptir. İşte onun için çok defa “âlemin reisi geliyor” diye müjde vermektedir.

(Visited 1617 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.