10. Kuran bize yeter diyerek Resule muhalefet edenlerin akıbeti

Her meseleye sadece Kur’an’da çözüm arayanlar, hadise, sünnete dönüp bakmadığı gibi hadisleri ve sünneti reddetme bedbahtlığını göstermektedirler. Kur’an’ın temas etmediği konularda istediği gibi hareket edeceklerini düşünen bu zihniyet ne yazık ki “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” maskesi altında bu fikri savunmaktadırlar. Onlara diyoruz ki: Madem siz Kur’an’a uyuyorsunuz, o halde şu ayete dikkat edin.

“Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Resule muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü yolda bırakır ve cehenneme sokarız. Cehennem ne kötü bir varış yeridir.”(Nisa, 4/115)

Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede iki kişiyi tehdit ediyor. Birincisi, Allah’ın Resulü (asm)’a muhalefet eden; ikincisi, müminlerin yolundan başka bir yola uyan.

Hadis inkârcıları bu iki tehdidin tam muhatabıdırlar. Çünkü onlar hadisleri inkâr ederek, hem Efendimiz (asm)’a muhalefet ediyorlar, hem de müminlerin yolundan başka bir yola uyuyorlar. Zira müminlerin yolu, Peygamberimiz (asm)’in sünnetine tabi olmak; hadislerini kabul etmek ve sözüne itaat etmektir. O hadisi şerifler ki kılı kırk yararcasına bir tahkik ile beşer tarihinde bir benzeri daha görülmeyen bir gayret ile orijinal ve güvenli bir şekilde günümüze gelmiştir. Hâl böyleyken, bunlar hadisleri inkâr ederek müminlerin yolundan sapmaktadır. Nereye mi? Çoğu yahudi ve hıristiyan olan İslâm düşmanlarının ve öteden beri dinin iki kaynağı olan Kuran ve sünnet hakkında müslümanları şüpheye düşürmek isteyen müsteşriklerin yoluna…

Peki, Resulullah’a muhalefet edenlerin ve müminlerin yolundan sapanların akıbeti nedir? Ayet-i kerime bunların akıbetini beyan ediyor: Allah onu döndüğü yolda bırakır ve onu cehenneme sokar.

Hidayet kendisine belli olduktan sonra Resule muhalefet edip ve müminlerin yolundan başkasına uyanlara soruyoruz.

Bu kimseler Kur’an’a tabi olduğunu iddia edip var gücüyle onun sünnetine karşı çıkarak Resulullah’a muhalefet ettiklerinin farkında mıdırlar?

Onun hadisleri etrafında şüpheler uyandırıp itibarsızlaştırmaya çalışmakla Kuran müslümanı olduklarını mı zannetmektedirler?

Hatta daha ileri giderek müminlerin Peygamber (s.a.v.) e getirdikleri salâvatı dahi hâşâ yalakalık olarak görenler acaba müminlerin yolunda mıdırlar?

Evet, tüm bu bâtıl fikirlerini Kur’an müslümanlığı maskesi altında icra edenler bu ayeti hiç okumamışlar mıdır?

Resulullah’a muhalefet etmenin ve müminlerin yolundan başka bir yola uymanın cezasının, cehennem olduğunu bilmiyorlar mıdır? Eğer bilmiyorlarsa şimdi öğrendiler? Resulullah (asm)’a muhalefete devam edip, müminlerin yolu dışındaki dalalet yolunda yürümeye devam mı edeceksiniz; yoksa tövbe edip, Efendimiz (asm)’in sünnetine sımsıkı yapışacak mısınız? Seçim sizin…

(Visited 1247 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.