Paran dağlarında parlayan Zat
FREE DOWNLOAD (1)
Alternatif Linkler
Original Media Vimeo

Paran dağlarında parlayan Zat

Turn Off Light
More
Report

Report


Video Metni:

5-  Tesniye, Bab 33, Âyet: 2: “Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı.”

1- Tevratın bu ifadesinde: “Sina’dan gelme”; Hz. Mûsa’ya ve Sîna dağında ilâhî hükümlerin Ona verilmesine “Sâir’den doğma” ise: Hz. İsa’ya ve Ona İncil’in verilmesine “Paran dağlarında parlama” ise, Efendimizin Mekke’de çıkacağına işarettir. Zira Paran, Arapça okunuşuyla Farandır. Faran ise; Mekke’nin eski bir ismidir.

Ayrıca Paranın Mekke olduğuna, Kitab-ı Mukaddes’in Tekvin Bölümünde ki, Hz. İsmail’in Paran çölünde oturduğu anlatan cümlelerde delildir.

Zira  Hz. İsmail Mekke’de oturmakta idi. Demek, Kitab-ı Mukaddesin işaretiyle de Faran, Mekke’dir.

Tevratın ifadesiyle; Allah “Faran dağlarından parladığını” beyan buyurmuştur. Bu parlama, Hz. Muhammed’den başka kim olabilir?

2- “Mukaddeslerin on binleri içinden geldi” cümlesiyle belirtilen mukaddesler ise; Peygamberimizin Âli, Ehl-i Beyti ve Ashâbıdır. Kısa bir zamanda bu mukaddes cemaat on binlere, hatta yüz binlere ulaşmıştır.

3–  “Sağda ateşli ferman” ifadesi ise; Cihada ve gelecek peygamberin cihad ile memur olacağına işarettir. Efendimiz ve ümmetinin cihad ile vazifeli olması, bu cümlede işaret edilen zatın Hz. Muhammed  (SAV) olduğunu ispat etmektedir.… Demek Tevratın bu cümlesi  üç işareti ile Efendimizden (SAV) haber vermektedir.

Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir