Saltanatı kıyamete kadar baki olacak Zat
FREE DOWNLOAD (1)
Alternatif Linkler
Original Media Vimeo

Saltanatı kıyamete kadar baki olacak Zat

Turn Off Light
More
Report

Report


Video Metni:

10- Tevrat  Hz.Danyal’ın kitabı Bab: 2: Bu bölümde Asur devletini yıkıp Babil şehrini merkez yapmış ve 43 yıl saltanat sürmüş bir hükümdar olan Buht-u Nasr’ın  görmüş olduğu rüya ve onu izah eden Hz.Danyal anlatılır. Bu kıssanın özeti şöyledir: “Zalim Buht-u Nasr’ın hapishanesinde bulunan Hz.Danyal, hükümdar daha kendisine rüyasını anlatmadan önce hükümdara rüyasında ne gördüğünü anlatır. Hükümdar şaşkınlık içinde aynen tasdik ederek “Evet gördüğüm rüya gerçekten bundan ibarettir. Şimdi de tabirini söyleyiver “der.

Hz. Danyal der ki “o heykel dünya saltanatıdır. Sen onun başı durumundasın. Senden sonra başka bir hükümet gelecektir ki, senin hükümetine nisbetle küçük olduğu için gümüşle temsil edilmiştir. Ondan sonra iki hükümet daha gelip çok genişleyecek ve demirden meydana gelen başka bir saltanat  da onu yok edecektir. Daha sonra o da yıkılıp yerine kimi kuvvetli kimi zayıf  pek çok hükümet geçecektir ki , bunlar demirle toprağın birleşemediği gibi bunlarda birbirlerine yaklaşıp da birleşemeyeceklerdir. Bundan sonra Allah cc. Kısa zamanda bu hükümetleri ortadan kaldıracak gerçek bir saltanat sahibi gönderecektir ki , onun saltanatı kıyamete kadar ayakta kalacak, mübarek zatı da dünya ve ahiret saadetine sebep olacaktır. İşte rüyanda, havadan düşüp te o gördüğün putu kırarak yok eden taşın büyümesi bu gerçeğe işarettir.”

İşte Hz.Danyalın tabir ettiği rüyanın anlatıldığı Tevrat’ın bu cümleleri: putları kıracak ve getirdiği din ile  kıyamete kadar ayakta kalacak mübarek bir zatı haber veriyor. Elbette bildirilen bu zatın Efendimiz olmasında şüphe yoktur. Zira Peygamber efendimiz putları kırmış, maddi saltanatı ile alemi ve manevi saltanatı ile gönülleri fethetmiştir.

Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir