25- Kabir hayatını inkar edenlerin soruları- 12
Videoyu İndir (1)
Alternatif Linkler
Original Media Vimeo

25- Kabir hayatını inkar edenlerin soruları- 12

"Işığı kapat"
Daha fazla
Rapor et

Rapor et


Video Metni:

Beğendiysen Paylaş

A- On ikinci sorum şu: Kabir hayatını inkâr edenler diyorlar ki:
“Âdiyat suresi 9 ve 10. ayetlerde şöyle buyrulmuştur:
‘İnsan kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalplerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?’
Bu ayet kalplerde olanların mahşer günü ortaya çıkarılacağını bildiriyor. Hâlbuki kabir hayatı inancına göre, kalplerde olanlar mahşer gününden önce kabirde bir sorgulama ile ortaya çıkarılıyor. Demek ki, kabir hayatı inancı bu ayete ters düşüyor.”
Onların bu sözlerine ne dersin?
B- “Cevap vermeye dahi layık olmayan bir söz.” derim. Onların delil gösterdikleri bu ayet kalplerde olanların -mahşer günü hariç- başka hiçbir zaman açığa çıkarılmayacağı anlamına mı geliyor? Şimdi sana bir ayet-i kerime göstereyim:
Âli İmran suresi, 154. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:
“… diyorlar ki: ‘Bize bu işten bir şey olsaydı burada öldürülmezdik.’ Onlara şöyle de: ‘Eğer siz evlerinizde olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar yine muhakkak öldürülüp yatacakları yerlere çıkıp giderlerdi.’ Allah bunu gönüllerinizde olanları açığa çıkarmak ve kalplerinizde olanı temizlemek için yaptı. Allah göğüslerin içinde olanı bilir.”
Bu ayet Uhud günü hakkında inmiştir. Şimdi ayetin şurasına dikkat et, bak Allah Teâlâ ne diyor: “Allah bunu yani Uhud günü olan mağlubiyeti gönüllerinizde olanları açığa çıkarmak için yaptı.”
Hani kalplerde olanlar sadece mahşer günü ortaya çıkarılırdı? Bu ayet açık bir şekilde kalplerde olanların bu dünyada açığa çıkarıldığını bildirmiyor mu?
Onlar, kalplerde olanlar sadece mahşer günü açığa çıkarılacaktır diyerek kabir hayatını inkâr ediyorlar. O hâlde Âli İmran suresinin 154. ayetinde geçen “Gönüllerinizde olanı açığa çıkarmak için biz bunu yaptık.” ayetini nasıl izah edecekler?
Şimdi de Bakara suresinin 72. ayetinin manasına bakalım:
“Hani bir zamanlar siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle çekişmiş ve suçu birbirinize atmıştınız. Hâlbuki Allah saklamış olduğunuzu açığa çıkaracaktır.”
Bak, bu ayet kıssada zikredilen kişilerin saklamış olduklarını Allah’ın bu dünyada açığa çıkaracağını bildiriyor. Ve kıssanın sonunda onların kalplerinde olanlar açığa çıkarılıyor. Hani kalplerde olanın açığa çıkarılacağı tek yer mahşerdi?
Kur’an’ın daha birçok ayetinde kalplerde olanların açığa çıkarılması için insanın imtihana tabi tutulduğundan bahsedilmektedir. Hangisini göstereyim, o kadar çok ki…
A- Acaba doğru mu anlamışım: Onlar “Kalplerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmezler mi?” ayetini göstererek, “Kalplerde olanlar ahiret günü ortaya çıkacaktır. Bunun olabilmesi için de kabir hayatı olmamalıdır. Çünkü kabir hayatı olursa kalplerde olanlar zaten orada ortaya çıkmış olur. Bu da ayetin beyanına ters olur.” dediler. Sen de cevaben, “Kalplerde olanın ahirette ortaya çıkarılacağı beyanı başka bir zaman ortaya çıkartılmaz manasına gelmez. Zira şu şu ayetlerde kalplerde olanın imtihanlarla dünyada dahi ortaya çıkarıldığından bahsedilmektedir. Eğer kalplerde olanın sadece ahirette ortaya çıkarılacağı ve başka hiçbir yerde çıkarılmayacağı kabul edilirse Kur’an’daki onlarca ayeti yok kabul etmek zorunda kalırız.” dedin. Doğru mu anlamışım?
B- Evet, doğru anlamışsın. Yani ben böyle bir delil olmaz diyorum. Kalplerde olanların ahirette açığa çıkarılacağını bildiren ayeti göstererek kabir hayatını inkâr edemezsiniz. Bu, alakasız bir ilişkidir. Kalplerde olanların ahirette ortaya çıkarılması insanın gönüllerinden geçenlerin tastamam insana bildirilmesi demektir. Bu mana Bakara suresinin 284. ayetinde şöyle geçer:
“İçinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker.”
Bu ayetin beyanıyla, Allah Teâlâ gönüllerimizden geçenleri hesap günü ortaya çıkaracak ve bununla bizi hesaba çekecektir. Kabirde ise böyle ince bir hesap yoktur.
Kalplerde olanın ahirette açığa çıkarılacağı ile kabir hayatının yokluğu arasında ne bağlantı vardır ki, bu konuda konuşuyor ve manasız bir söze cevap veriyoruz.
A- Evet, arada hiçbir alaka yok, ama bunlar öyle aldatmacalı konuşuyorlar ki, ilmi olmayanlar bir bağlantı var zannediyor. Bu sebeple bu soruyu sana sordum.
B- Üzüntüm ve sitemim sana değil, böyle alakasız bağlantılar kurup zamanımızı heba edenlere. Yani bir insan kalplerde olan ahirette açığa çıkarılır ayetini nasıl kabir hayatının yokluğuna delil yapar, ben bunu anlayamıyorum. Kur’an’ın birçok ayetinde daha dünyadayken birçok imtihanlarla kalplerimizde olanların açığa çıkarılmasından bahsedilirken nasıl bütün bu ayetlere göz kapayarak açığa çıkarılma işini sadece mahşere tahsis ederler. Bununla da “Kabir hayatı yoktur!” derler, ben bunu anlayamıyorum.
Bütün söylediklerine katılıyor ve bu meseleyi daha fazla uzatmayarak 13. soruma geçiyorum. 13. sorum şu:


Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir