İncilde geçen Faraklit kim?
FREE DOWNLOAD (1)

İncilde geçen Faraklit kim?

Turn Off Light
More
Report

Report


Video Metni:

Başlığımızda İncil’i “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref, tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller tahrif edilmiş ve Peygamber Efendimizden bahseden delillerin titiz bir planla yok edilmiş olduğu İncil’den çıkartılmış delillerdir. Bu kadar titiz ve dikkatli tahrif çalışmalarına ve Efendimizden haber veren her ayeti kitaplarından çıkarmalarına rağmen yine de ortada büyük bir yekün vardır. Acaba tahrif edilmiş İncil’de Efendimize bu kadar işaret varsa, Hz. İsa’ya inen asıl da ne kadar işaret olur, bunu kıyas edin!

Hıristiyan ve Yahudilerin, kitaplarında yaptıkları tahrifler, bilhassa Efendimizin haber verildiği ayetleri kitaplarından çıkarmaları Kur’anda şöyle anlatılır:

“Kitabı elleriyle yazanların vay hâline! Onlar kitabı elleriyle yazarlar da o yazdıkları şeyi az bir para karşılığında satmak için, ‘Bu Allah’ın katındandır.’ derler. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay onların hâline, yine kazandıklarından ötürü vay onların hâline!” (Bakara 79)

“Ey kitap ehli! Kitaptan gizlediğinizin birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi. Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.” (Maide 15)

Kur’an-ı Kerim Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı Peygamberimiz efendimiz (s.a.v.)’in  geleceğine işaret eden İncil’deki ifadelerdir. Bu bölümde Peygamber Efendimizin geleceğine işaret eden İncil’deki ifadeleri inceleyeceğiz.

1- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 15-16): Hz. İsa dedi: “Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutun. Ben de Rab’den dileyeceğim ve O size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun.”

2- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 26): Hz. İsa dedi: “Benim adımla Rabb’in göndereceği Faraklitsize her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.”

3- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 29):  Hz. İsa dedi: “Faraklitgeldiği zaman iman edesiniz diye, gelmeden önce size şimdi söyledim.”

4- (Yuhanna, Bâb 15, Âyet: 26): Hz. İsa dedi: “Rab’den size göndereceğim Faraklit geldiği zaman O benim hakkımda tanıklık edecektir…”

5- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 7): Hz. İsa dedi: “Ama size gerçeği söylüyorum. Benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem Faraklitgelmez… Ama gidersem onu size gönderirim.”

6- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 13): “… Ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.”

7- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 14): “… O Faraklit beni yüceltecek, çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek.”

İncil’in yukarıdaki ifadelerinde Hz. İsa tarafından gelmesi müjdelenen ve “Faraklit” olarak geçen kelimenin aslı, Süryanca da “Münhamenna” Yunanca’da “Piriklitos”tur. Bu kelimenin birebir Arapça karşılığı ise “Ahmed”dir.

İncil ayetlerinde Grekçe “Priklitos” yani “Ahmed” ifadesi bazı kaynaklarda “Briklitüs” olarak geçmektedir Ahmed, Efendimiz (s.a.v.)’in bir ismi olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim’de de O’nun İncil’de Ahmed olarak geçtiği açıkça ifade edilmektedir.

Hem az önce bahsedilen bütün vasıflar sadece Efendimiz (s.a.v.)’de mevcuttur. O hâlde İncil’de gelmesi beklenen ve kendisi müjdelenen kişi Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Ayrıca “Faraklit” kelimesi İncil tefsirlerinde “hak ve batılı birbirinden ayıracak hakperest zat” olarak izah edilmiştir ki, Hz. İsa’dan sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir. Acaba Hz. Muhammed’den daha fazla bu vazifeyi yapmış başka birisi âlemde gösterilebilir mi?

Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 Yorumlar