Yahya’nın tanıklığı
FREE DOWNLOAD (1)
Alternatif Linkler
Original Media Vimeo

Yahya’nın tanıklığı

Turn Off Light
More
Report

Report


Video Metni:

11- (Yuhanna Bab 1, Ayet 20-21):“Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu; açıkça konuştu, inkâr etmedi: “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine: “öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?” diye sordular: O da “Değilim” dedi. “Sen O Peygamber misin?” dediler. Yahya: “Hayır” diye cevap verdi… “

Hz. Yahya’ya 3 soru sorulmaktadır ve O, bu 3 soruya da olumsuz cevap verir:

 1- Sen Mesih misin? Yani İsa mısın?

2- Sen İlyas mısın?

3- Sen O Peygamber misin?

Demek Yuhanna İncilinin bu cümlesinde 3 ayrı Peygamberden bahsediliyor.

Bunlar 1- Hz. İsa, 2- Hz. İlyas,  ve 3- O Peygamber’dir.

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki; “O Peygamber” Hz. İsa’dan farklı bir şahsiyettir. Acaba Allah’tan aldığı sözleri insanlara duyuran, Hz. İsa’nın çıktığı dönemde hâlâ gelmemiş olan ve Hz. İsa’dan farklı olan ve “O peygamber” diye işaret edilen peygamber kimdir? Elbette Hz. Muhammed’dir. Zira Hz. Muhammed (sav) dışında Allah’tan aldığı Peygamberlik görevini yerine getirip tarihte önemli bir yer kazanmış ve Hz. İsa’dan sonra gelmiş ikinci bir insan gösterilemez.

12- (İncil-Matta Bab 7, ayet 15-20 arası): “Yalancı Peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır… Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir… İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi, çürük ağaç da iyi ürün vermez… İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır… Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız.”

İncil’in hiçbir yerinde Hz. İsa’dan sonra Peygamber gelmeyeceği söylenmez. Buna karşın İncil’de peygamberlik iddiasında olanları tanımada şu kriter verilir:

“Verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et.”…

Eğer Hz. İsa’dan sonra hiç Peygamber gelmeyecek olsaydı; Hz. İsa, “Benden sonra Peygamber gelmeyecektir, benden sonra kim peygamberlik iddia ederse o yalancıdır.” diye çok kestirme bir şekilde bu meseleyi halledebilirdi. Demek,  Hz. İsa’nın, yalancı ve doğru peygamberi ayırt etmek için tavsiye ettiği yöntem, başlı başına Hz. İsa’dan sonra peygamber geleceğine yeterli bir delildir.

Hz. İsa’dan sonra peygamber gelecek olması da; Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğine yeterli bir delildir. Çünkü Hz. İsa’dan sonra gelip de, Allah’a inanan, Allah’a güvenen, Allah’ı seven ve putları terk eden toplulukların oluşması gibi harika bir ürün, sadece ve sadece Peygamberimizle yollanan din sayesinde elde edilmiştir.

Beğendiysen Paylaş

Yorumunuzu bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 Yorumlar