Mucize sıvı kan

İnsan vücudunun yaklaşık olarak on üçte biri (1/13) kandır. Yetişkin 70 kiloluk bir insan vücudunda ortalama 5 litre kan bulunmaktadır. Tıpkı bir nehir gibi atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde vücudunun her noktasını dolaşan kırmızı renkli hayati bir sıvıdır.

Vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen, vitamin, mineral, glikoz, aminoasit, gibi besinler kan vasıtasıyla ilgili organlara taşınır. Vücudumuzda bulunan tüm hücreler kana muhtaçtırlar. Bu taşıma işlemi sadece ihtiyaç olan maddeleri ulaştırmakla sınırlı değildir. Vücudumuzda bulunan yaklaşık 100 trilyon hücrenin devamlı yaptığı faaliyetler sonucu ortaya çıkan karbondioksit, üre gibi vücut için zararlı olan atıkların da hücrelerden uzaklaştırılarak vücuttan atılması da kan vasıtasıyla gerçekleşir. Bu atık maddeler kan ile böbreklere taşınmakta ve böbreklerde temizlenmektedir. Yine hücrelerde üretilen zehirli karbondioksit gazı ise kan tarafından akciğerlere taşınarak vücuttan atılmaktadır.

Şimdi sorumuz şudur;

1- Bu hücreler kanda taşınan atık maddeleri ve faydalı maddeleri birbirlerinden ayırt edebilmekte ve hangi madde nereye götürülecek çok iyi bilmektedirler. Mesela zehirli gazları akciğer yerine böbreklere veya atık maddeleri böbrek yerine akciğerlere taşımazlar. Ya da oksijen ihtiyacı olan bir organa karbondioksit, besin ihtiyacı olana da atık maddeleri götürmemektedirler. Böyle bir karışıklık kuşkusuz ölümle sonuçlanırdı. Peki bu şuursuz hücreler bu taşıma işlemini karıştırmadan, şaşırmadan nasıl yapıyorlar?

2- Hangi besin maddesini hangi organa götüreceğine karar verme, atık ve zararlı maddeleri seçme bunları ayrıştırıp gitmesi gereken yere götürme gibi faaliyetler ilim ile birlikte bir iradenin varlığını da gözler önüne sermektedir. Peki şuursuz ve iradesiz bu hücreler şuurlu ve irade sahibi gibi nasıl hareket etmektedirler?

3- Tıp ilminde bu tüm bu faaliyetlere dolaşım sistemi adı verilmişken ve sistem bir düzen, plan ve programın adı iken nasıl olurda insanın yaratılması ve yaşamını devam ettirmesi tesadüfe verilebilir?

Evet tüm insanlarda ve hayvanlarda aynı sistemin kusursuz bir şekilde işlemesinde sonsuz bir hikmet, ilim, irade ve kudretin tecellisi görülmektedir. Şuursuz kan hücreleri şuurlu ve bilinçli bu işe fail olamayacağına göre tüm bu faaliyetler sonsuz bir ilim, irade, kudret sahibi olan Allah’ın varlığını ışık güneşi gösterdiği gibi göstermektedir.

(Visited 3290 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.