İncil’de geçen alemin reisi kimdir?

8- (Yuhanna Bâb 16, ayet 7): “Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem tesellici size gelmez.

Acaba, şu âleme gelen ve insanlara hakiki teselli veren Hz. Muhammed’den başka kim vardır? Evet, O’dur fâni insanları ölümün ebedî idamından kurtarıp hakiki teselli veren.

9- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 30): Hz. İsa dedi: “Artık sizinle konuşmayacağım, çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve ben de O’nun hiçbir şeyi yoktur.”

10- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 8): “… ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir.”

Acaba Hz. İsa’dan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı ayırıp Hz. İsa’nın yerinde insanları irşad edecek Hz. Muhammed (s.a.v.)’den başka kim gelmiştir?

Ve O’ndan başka “âlemin reisi” olma unvanına kim layıktır.

Hem Hz. Davud (a.s.)’dan sonra Hz. Muhammed’den başka hangi nebi gelmiş ki, doğudan batıya kadar dinini neşretmiş ve memleketleri cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi itaat altına almış ve her gün insanlığın beşte biri kendisine dua ve salavat okur olsun? Bunları yapmış tek kişi olarak Hz. Muhammed’den başka kim gösterilebilir?

Demek İncil’de Hz. İsa’dan sonra geleceği belirtilen “âlemin reisi” tabiri ile kastedilen, Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Hem “fahr-i âlem” yani “âlemin kendisiyle övündüğü” unvanı Efendimizin en meşhur unvanıdır.

(Visited 1031 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Yorumlar (1)

  1. Allah razı olsun bugüne kadar izlediğim en güzel aydınlatıcı ve bilgilendirici,imanı pekiştiren videolar…Allah emeği geçen herkesten razı olsun..

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.