Akılları hayrete düşüren akılsız avcı !

Avlanmak, akıl, irade, kuvvet, hız gibi birçok sıfatı gerektiren ve uzmanlık isteyen bir iştir. İnsanlar ve hayvanlar bu yöntemle avlanırlar. Şimdi sizlere aklı, iradesi olmadığı halde avlanan ve akılları hayrete düşüren bir avcıdan bahsedeceğiz. Venüs bitkisi….
Bu bitkiler beslenme açısından temel bileşenlerden yoksun arazilerde yaşarlar. Bitkilerin bazı elementler olmadan proteini sentezlemesi ve gelişmesi mümkün değildir. İşte bu Venüs bitkisi, bu eksikliğini böcekleri öğüterek gideriyor. Bu ilginç bitkiler üzerlerinde dolaşan sinekleri ve böcekleri yakalayarak beslenirler.
Venüs bitkisini böcekler için cazip kılan şey antosiyanin denilen kırmızı renkli bir madde ve yaprakların çevresindeki bezlerden salgılanan şeker kokulu salgıdır. Bu kokunun dayanılmaz cazibesine kapılan böcek kolay bir yemek bulduğunu düşünerek kırmızı lobların içindeki kıllara dokunur. İnsan avucuna konan bir sineği yakalamayı başaramazken bitkideki bu tuzak saniyenin onda biri kadar bir sürede kapanır. Böcek, ansızın üzerine sımsıkı kapanan bir çift yaprağın arasında sıkışıp kalır. Venüs bitkisi biraz sonra “et eritici” sıvısını salgılamaya başlayacak ve kısa bir süre içinde sineği bir tür pelteye dönüştürecek, sonra da emerek tüketecektir.

Peki, kasları, kemikleri, sinirleri olmayan bir bitki nasıl olup da böyle ani bir hareket yapabilmektedir? Bitkinin tüycüklerinde böceğin çarpmasıyla oluşan mekanik etki, elektriksel bir sistem sayesinde tüycüklerin altındaki alıcılara iletilir. Bu sinyaller de yaprakları ani bir biçimde hareket ettiren motor hücrelere ulaşır ve böceği yutacak mekanizma seri bir biçimde harekete geçer ve kapan büyük bir hızla kapanır. İçerde hapsolan sinek ise her çırpınmasında tüylere tekrar tekrar değerek, elektriksel itmenin tekrar oluşumuna ve yaprağın daha sıkı kapanmasına neden olur. Bu arada kapanın yüzeyindeki hazım bezleri de uyarılmaktadır. Uyarı sonucunda bezler sineği yavaşça eritecek sıvıyı salgılamaya başlarlar. Böylece bitki, protein bakımından hayli zengin bir çorba haline gelen sineğin peltesini kullanarak beslenir.

Ayrıca sistemin bir ilginç özelliği daha vardır: Tuzağın harekete geçmesi için tüylere üst üste iki kez dokunulması şarttır. Tuzak bu çift hareketli mekanizma sayesinde gereksiz yere kapanmaz. Örneğin bitkinin içine bir yağmur damlasının düşmesi durumunda veya ölü bir böcek gibi canlı olmayan fakat yine de kıllara temas edebilen herhangi bir uyarıcı yaprağın kapanmasına neden olmaz. Eğer böcek küçükse yaprağın kenarlarındaki kılların arasından kaçabilir. Böylece küçük bir böceği öğütmek için böceğin vereceğinden fazla enerji harcanmaz. Öğütmenin ardından bitki öğütücü sıvıyı tekrar içine alır. Böcekten geriye kalan dış iskelet ise çoğu zaman başka böcekleri de kendine çekerek ikinci avın yakalanma şansını arttırır.

İşte materyalist düşünceyi çaresiz bırakan ve her haliyle Allah’ı bize anlatan ve tanıtan bir bitki…
Bu bitki çok hızlı hareket eden yapraklara, böcekleri sindirebilen enzimlere nasıl sahip olmuştur? Bitkiye nasıl bir olay tesadüf etmelidir ki bu bitki böyle muhteşem ve kusursuz bir yapıya kavuşabilsin.
Bu etobur bitki, içinde bulunduğu koşullara uygun özelliklere sahiptir. Bu sistemi bitkinin vücudunda kurabilmek ve onu usta bir avcıya dönüştürebilmek için failinin şunları bilmesi lazımdır.
1. İlk önce av olarak seçeceği böcekleri, sinekleri tespit etmeli ve bu canlıları kimyasal bir laboratuvar testinden geçirdikten sonra, bunların zayıf yönlerini, hangi kokulardan ve renklerden etkilendiklerini, anatomik yapılarını ve onları nasıl sindirebileceğini hesaplamalıdır.
2. Daha sonra, bu böceklerin dolaştıkları bölgeyle ilgili bir keşif yapıp nerede yerleşmesi gerektiğini tespit etmelidir.
3. Bitkinin kimyasal ve biyolojik yapısını elde ettiği verilere göre oluşturmalıdır. Yani bitkinin hem rengini değiştirecek kimyasal pigmentlere, hem kokusunu değiştirecek salgı bezlerine ihtiyacı vardır ki tüm bunları hesaplamak ve yapmak zorundadır.
4. Ayrıca öyle bir tuzak tasarlamalıdır ki sinek içine düştüğü zaman kurtulamasın.
5. Bunun için gerekli mühendislik çalışmalarını yaptıktan sonra elektriksel bir sistem, yapışkan tüyler, kaygan bir yüzey ve dibi su dolu bir çanak, bu tuzağı tamamlayan bir kapak ve tuzağı harekete geçiren anahtarları tek tek tasarlamalıdır.
6- Tuzak o kadar hassas dengelerle dizayn edilmelidir ki gereksiz yere kapanmasın. Örneğin bitkinin içine bir yağmur damlasının düşmesi veya canlı olmayan fakat yine de kıllara temas edebilen herhangi bir uyarıcı yaprağın kapanmasına neden olmamalı kapan harekete geçmemelidir.
7- Bu arada böceği nasıl sindireceğini de bilmeli ve bu iş için hangi enzimleri kullanacağına karar vermelidir.
8- Tüm bunları planladıktan sonra icraata geçip kudretiyle bitkiyi et yiyen kusursuz bir avcı haline getirmelidir.
İşte bu anlattıklarımızı kim yapabilirse bu bitkinin sanatkârı ve yaratıcısı odur.
Tüm bitkiler gibi etobur bitkileri oluşturan sebeplerde; ne bunları tasarlayacak bir ilim, ne etrafını görecek bir göz, ne tercih yapabilecek bir irade, ne de icat edecek bir kudret vardır. Böyle karmaşık bir tasarımı değil bir bitki, alanında uzman olan tüm bilim adamları dahi bir araya gelse bile meydana getiremez. Bu bitkinin oluşmasında sebep olan her şey bu bitkiye sahip olma iddiasından çok uzaktadır. Demek Allah’ı kabul etmeyenler bu ilmi, iradeyi, kudreti ve sayamadığımız diğer tüm sıfatları ancak bu sağır, kör, şuursuz sebeplere veya tesadüfe vermekle bu fikirlerini kabul edebilirler.
Evet, Allah’ı kabul etmeyen bir kimse neleri kabul etmek zorunda kaldığına insaf ile baksa, inandığı fikrin ne kadar temelsiz bir yanılgı olduğunu kabul edecek ve tüm bu işlerin ancak sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olan Allah tarafından yaratıldığına iman edecektir. Aksi takdirde bu sıfatları şuursuz, iradesiz, hayatsız sebeplere veya sersem tesadüfe vermekle akıl sahipleri nazarında kendisini gülünç bir duruma düşürecektir.

(Visited 2073 times, 1 visits today)

İlgili Videolar

Bu video için yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.