Homepage

Herşey Onu Anlatıyor

El- Cebbar

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini […]

Es- Semi

Es-Semi, işiten demektir. Cenab-ı Hak Semi’dir. Her sesi işitir ve duyar. […]

El- Musavvir

El-Musavvir; tasvir eden, şekil ve suret veren demektir. Bütün mahluklar kendilerine […]

Kur’an’ın Bilimsel Mucizeleri

Dağların sürüklenmesi

“Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi […]

Korunmuş Tavan

“Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise ayetlerinden yüz çeviriyorlar.” […]

Kapıyı Çalan Yıldız

İnsan kulağı alemdeki tüm sesleri duyamamaktadır. 20 Hz ve 20000 Hz […]

Dişi bal arısı

Bu delilde işlenecek bilimsel mucizeye geçmeden önce Arapçaya ait bazı bilgiler […]

Resulullah’a İman

Ay’ın yarılması mucizesi

Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden birçok mucizeye şahit […]

10- Şeriat denilen hukuk sisteminin mükemmelliği onun peygamberliğini ispat eder

Bu delilde, bu zatın getirmiş olduğu, adına şeriat denilen İslam’ın dinî, […]

14- Büyük bir devleti kısa zamanda teşekkül ettirmesi

Bu delilin odak noktası, Hz. Muhammed (s.a.v)’in kurmuş olduğu devlettir. Şimdi […]

12- Ölü bir ağacın dallarında meyve olur mu?

Bu delile yine bir soruyla başlamak istiyoruz: Bir ağacın, hayatının olup […]

Cehennem ateşi nasıl bir ateştir?

Şimdi de bir başka ayet-i kerimeye dikkat kesilelim: “O her şeyi […]

Kur’an Cehennem hakkında ne diyor?

Ey nefsim, şimdi seni bazı Kur’an ayetleriyle baş başa bırakacağım. Bak, […]

Cehennem (Eserin Tamamı)

Elleri boyunlarına bağlı… Zincirlere vurulmuşlar… Yüzlerini ateş bürümüş… Yiyecekleri, zakkum ve […]

Kuran’ın aciz insana karşı büyük tehdidinin hikmeti.

İnsan acizdir gözle görülemeyen bir mikroba yenik düşecek kadar ve insan […]
(Visited 295389 times, 73 visits today)